logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sønderborg Slot

På Sønderborg Slot kan du opleve Sønderjyllands/Slesvigs historie fra middelalderen til i dag.
Opdateret 17.09.2018

Sønderborg Slot belyser Sønderjylland/Slesvigs historie fra middelalderen til nutiden med særlig vægt på mødet mellem nationer, nationale tilhørsforhold, sprog og kultur i det dansk-tyske grænseland. Du kan opleve temaer som national og regional identitet, folkeminder, skikke og skolehistorie.

Sønderborg Slot er grundlagt som borg i første halvdel af 1200-tallet og gennem middelalderen udviklede borgen sig til en af rigets stærkeste fæstninger med et ringmursanlæg, hjørnetårne og flere murede bygninger. Det var i denne store borg, at Christian 2. sad som fange i årene 1532-49.

Christian d. II foran Sønderborg Slot