logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Specialstøtte til spiseforstyrrelse

Er du diagnosticeret med en spiseforstyrrelse, kan du modtage specialiseret hjælp og støtte til at arbejde dig ud af, eller kontrollere/leve med din spiseforstyrrelse.
Opdateret 30.10.2018

Vi er et specialiseret rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse i Sønderborg Kommune og arbejder blandt andet ud fra Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer for rehabilitering til borgere med spiseforstyrrelse.

Vi tror på at støtte i eget hjem, tæt på dit levede liv, kan være en god hjælp til dig til at nå de mål, du vil nå med hensyn til din spiseforstyrrelse.

Vi tilbyder i teamet individuelt tilpasset støtte i dag- og aftentimer og arbejder ud fra tanken om at med hjælp fra os og et aktivt netværk omkring dig, får du de bedste forudsætninger i kampen mod din spiseforstyrrelse. 

Alle forløb indledes med et introduktionsforløb, hvor rammen for din rehabilitering fastlægges ud fra dit funktionsniveau og dine ønsker for det liv, du gerne vil leve. Vi fastsætter i fællesskab de mål, der skal være omdrejningspunktet for vores støtte til dig.

Mad og vægt er vigtige – men ikke vigtigere end job og uddannelse, dit sociale liv, dine fritidsaktiviteter, dine psykologiske og generelle dagligdags kompetencer.

Foto af bygningen Parkgade 23