logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand i det åbne land

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses grundigt. Her finder du information om hvorfor, hvor og hvordan.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 13.01.2021

Tjek din ansøgning

Skal du søge om etablering af eget renseanlæg til forbedret rensning af dit spildevand, har vi lavet nogle korte tjeklister over de oplysninger, du skal bruge når du ansøger via selvbetjeningsløsningen her på siden. Der er en tjekliste for hver af de fem mest anvendte rensningsanlæg.

Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre inden det ledes ud til forureningsfølsomme vandløb og søer.

Det åbne land er betegnelsen for områder, der ikke er kloakerede.

Fra en række ejendomme i Sønderborg Kommune løber spildevand i en bundfældningstank og derfra ud i vandløb, søer eller badesteder. Det er dette spildevand, der skal renses bedre.

Nogle ejendomme skal sluttes til den offentlige kloak, mens andre kan vælge at lave forbedret rensning af spildevandet fra ejendommen. I hæftet 'Spildevand i det åbne land' fortæller vi hvorfor, hvor og hvordan spildevand skal renses bedre. 

Skal du forbedre spildevandsrensningen?

Hvis din ejendom skal forbedre spildevandsrensningen sender vi dig et såkaldt varsel om påbud pr. brev. Derefter kan du gøre indsigelse inden et eventuelt påbud træder i kraft.

Hvis din husstand opfylder visse betingelser omkring husstandsindkomst og formue, kan du ansøge om at få en længere tidsfrist for, hvornår tilslutning til offentlig kloak eller en forbedret spildevandsrensning skal være sket. Du kan også opnå ret til en afdragsordning for udgifterne hos Sønderborg Forsyning.

Vær opmærksom på, at påbud om separatkloakering ikke er omfattet. 

Hvorfor er rensningen med bundfældningstank ikke længere tilstrækkelig?

Typisk har ejendomme i det åbne land i dag mekanisk rensning i form af en septiktank eller Trixtank (begge også kaldet bundfældningstank), hvor en del af det organiske stof fra husspildevandet bundfældes, hvorefter resten af vandet ledes bort – ofte direkte ud i drænrør eller vandløb.

Der er flere grunde til, at bundfældningstanken alene ikke længere er tilstrækkelig rensning af husspildevandet i det åbne land:

  • den enkelte husholdning producerer mere spildevand i dag end tidligere. Vi vasker mere tøj, bader mere osv.
  • spildevandet indeholder flere forskellige kemikalier i dag end tidligere. Moderne rengørings-, vaske og badeprodukter har ofte en kompliceret kemisk sammensætning og mange af disse stoffer er vanskelige at nedbryde.
  • tilførslen af organisk stof, ammoniak og fosfor fra husspildevandet gør, at den økologiske balance i vandløb og søer forstyrres.

Læs Spildevandsplan 2016-2021. Her kan du bl.a. søge på kort, hvor du kan søge din adresse frem og se, hvad status er for din ejendom i den gældende Spildevandsplan.