logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Start- og Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget fordeler årligt en ”Start- og Udviklingspulje” til godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Sønderborg Kommune.

Selvbetjening

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

Nye foreninger med folkeoplysende formål

Udviklingsarbejde

... Læs mere

Opdateret 30.03.2020

Folkeoplysningsudvalget fordeler årligt en ”Start- og Udviklingspulje” til godkendte folkeoplysende foreninger med hjemsted i Sønderborg Kommune.

Formål

Fra ”Start- og Udviklingspuljen” ydes der tilskud til to formål:

  • Nye foreninger med folkeoplysende formål.
  • Udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter, folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af tværgående karakter.

Tilskuddet kan kun gives til allerede godkendte foreninger, og er tænkt som hjælp til selvhjælp i forbindelse med nye tiltag og initiativer. Tilskuddet er således ikke til driftsudvidelse af eksisterende aktiviteter. Ansøgninger kan imødekommes helt eller delvist efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Folkeoplysningsudvalget kan afsætte en del af puljen til fremme af specielle aktivitetstyper.

Ansøgning

Puljen kan søges løbende.