logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Støj-, røggener og forurening

Læs mere om hvilke retningslinjer og krav der er til virksomheder i forhold til støj, røg og forurening samt hvordan du klager over støj, røg eller lugt.

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I skemaet skal du oplyse:

  • dit navn og adresse
  • navn og adresse på den du klager over
  • beskrive det, du vil klage over

Du vil modtage en kvittering senest 14 dage efter vi har modtaget din klage.

Opdateret 19.08.2020

Oplever du problemer med støj, lugt eller røg?

Så er den bedste løsning ofte, at du selv prøver at løse problemet. Måske er den, der forurener ikke klar over, at det generer nogen. Muligvis kan I sammen finde en god løsning på røg-, støj- eller lugtgenen, uden at kommunen involveres.

Føler du dig stærkt generet og ikke selv kan løse problemet, kan du klage til Erhverv og Affald. Du bedes udfylde vores klageskema, så er vi sikre på, at vi har alle oplysninger. Skriv så præcist som muligt, hvad du klager over.

Du skal være opmærksom på, at en klage som hovedregel er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se hvem der klager, og hvad der er klaget over. Det gælder både skriftlige og mundtlige klager.

Kan en klage være en bagatel?

Miljømyndigheden kan vælge ikke at behandle din klage over fx lugt- eller røggener, hvis myndigheden vurderer, at din sag har en mindre betydning for miljøet. Det gælder også selvom du føler dig generet.

Vi kan derfor i visse tilfælde vurdere, at din klage er en bagatel og afvise at behandle den, jf. miljøbeskyttelseslovens § 85.

Hvilke retningslinjer og krav er der til virksomheder i forhold til støj, røg og andet forurening

Hvis du er generet fra virksomheder eller energianlæg, så er der en række områder, hvor de allerede er omfattet af krav. Herunder gennemgås hvilke retningslinjer der er til virksomheden/borgeren. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uddybning af reglerne.

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg

Større industrivirksomheder og støjende fritidsanlæg der har en miljøgodkendelse, skal overholde de vilkår, som er i godkendelsen. Miljøgodkendelser kan findes på dma.mst.dk

Restauranter og diskoteker

Restauranter og diskoteker i Sønderborg Kommune er omfattet af "Forskrift for indretning og drift af restauranter".

Vindmøller

Vindmøller har deres egne støjregler, der kan ses i Vindmøllebekendtgørelsen.

Bygge- og anlægsprojekter

De skal overholde kravene i kommunens "Forskrift for bygge og anlægsprojekter".

Autoværksteder

Autoværksteder har deres egne krav til indretning og drift. Læs dem i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Tomgangskørsel

Du må ifølge Sønderborg Kommunes tomgangsregulativ ikke holde med bilen i tomgang i mere end ét minut. Formålet med bestemmelsen om tomgang er, at begrænse støjgener og luftforurening.

Fyring i brændeovne og fastbrændselsfyr

For at undgå røg og udledning af sundhedsskadelige partikler, er det vigtigt, at du tænder korrekt op i din brændeovn. Det er også vigtigt, at du kun brænder rent brændsel af.

I vores folder "Sådan tænder du rigtigt op i din brændeovn" kan du se, hvordan du fyrer korrekt i din brændeovn.

Kravene i kommunens ”Forskrift for brug ad brændeovne m.v.” skal overholdes.

Fester, gaderæs og sejlads

Naboer og folk på gaden, der fester samt særligt støjende køretøjer er politiets opgave. Dette gælder også gaderæs på offentlige veje og sejlads med motorbåde.