logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Støtte til bil

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til bil hos kommunen.
Opdateret 26.04.2018

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas,... Læs mere

Har du et varigt handicap, der i væsentlig grad påvirker din evne til at komme omkring, har du mulighed for at søge om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.
Du kan få støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der gør det yderst vanskeligt for dig, at få dækket dit daglige kørselsbehov uden bil. 

Vil det koste noget?

Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Støtten ydes som lån til den billigst egnede bil og du skal tilbagebetale en del af lånet over seks år.

Du skal anslået bruge ca. kr. 2.500,- månedligt til udgifter til forsikringer, afdrag på lån, vedligeholdelse og reparationer. Derudover kommer udgifter til brændstof.

Hvem er berettiget til bilstøtte?

Det er altid en individuel vurdering, der ligger til grund for, om du er berettiget til støtte til køb af bil. Ved vurderingen lægger vi vægt på

 • om din gangdistance er væsentlig nedsat
 • din evne til at færdes på f.eks. cykel, knallert, el-køretøj, offentlig transport, flextrafik, handicapkørsel 
 • dit daglige kørselsbehov
 • hvor ofte og hvor langt du kører
 • kørselsformål, herunder:
  • arbejde 
  • uddannelse
  • trivsel, det vil sige: fritidsaktiviteter, besøge familie og venner, lægebesøg og andet.

Hvor lang tid tager det at behandle en bilansøgning?

Sagsbehandlingen tager aktuelt ca. 6-9 mdr.  Du kan bidrage til at lette sagsbehandlingen, ved at skaffe nedenstående oplysninger og sende dem med ansøgningen.

 • Motorattest: Hvis du selv skal køre bilen er det vigtigt for os at vide, om du har påtegninger i dit kørekort, der kan få indflydelse på bilens indretning. Er du i tvivl om dette, kan du med fordel allerede nu henvende dig til din egen læge, som kan vurdere, om du har brug for en motorattest. 
 • Lægeoplysninger: Her har vi brug for de nyeste lægeoplysninger, der kan have relevans for din ansøgning. Du kan finde dine oplysninger på Sundhed.dk
 • Øvrige oplysninger: Har du sager andre steder i kommunen, fx flexjob eller pensionssag, kan det spare tid i vores sagsbehandling, hvis vi må indhente oplysninger i andre afdelinger internt i kommunen. Dette skal du give os lov til. Dette kan du gøre i din ansøgning ved at nævne hvilke afdelinger, vi må kontakte. 

Hvornår kan jeg få min bil udskiftet?

Som udgangspunkt kan du først søge om udskiftning af tidligere bevilget bil, når der er gået otte år. 

Hvis dit barn har brug for bil: 

Er I forældre eller plejeforældre til et barn med handicap, kan I søge om støtte til køb af bil på grund af jeres barns handicap. I kan søge støtte til bil på vegne af jeres barn, men det er jeres barn, der vil stå som ansøger. Det er også jeres barns funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om der kan opnås støtte til køb af en bil.
Få svar på flere spørgsmål eller læs mere om handicapbil i kommunens kvalitetsstandard, på denne hjemmeside www.dukh.dk eller læs selve lovgivningen her.

Handicapbil

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.