logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedscentret

Sundhedscentret tilbyder genoptræning efter sygdomsforløb, rådgivning og hjælp til dig med kronisk sygdom eller livsstilssygdomme og forebyggende hjemmebesøg.
Opdateret 17.01.2020

Sundhedscentret sætter din sundhed i centrum. Vi har samlet en bred vifte af sundhedstilbud, der skal være med til at sikre din sundhed og trivsel. Vi lægger vægt på forebyggelse af sygdom. Vi tilbyder også genoptræning, rehabilitering og patientuddannelse, når sygdommen er indtruffet og behandlet.

Se kontaktoplysninger for Sundhedscentret nederst på siden.

Forløb til dig med kronisk sygdom

Du kan være udfordret fysisk, psykisk og socialt. Formålet med vores forløb er, at du får hjælp og støtte til at mestre dit eget liv og arbejde med din sundhed i hverdagen.

Sundhedscentret tilbyder forløb til dig med:

 • Kræft
 • KOL
 • Type 2 diabetes
 • Hjertekarsygdom
 • Kroniske smerter
 • Risiko for at udvikle livsstilssygdom fx overvægt
 • Angst og depression
 • Ledde gigt

Pjece: Tilbud fra Sundhedscenteret

Sådan foregår det?

Vi starter med en individuel samtale, hvor du sammen med en sundhedsfaglig medarbejder lægger en plan for dit forløb. 

Vi tager udgangspunkt i det der er vigtigt for dig at arbejde med fx at:

 • få mere energi og overskud i hverdagen
 • arbejde med vægttab og nye kostvaner
 • få motion ind i din hverdag
 • få hjælp til at blive røgfri
 • drikke mindre alkohol
 • blive en del af et socialt fællesskab
 • skabe struktur i din hverdag
 • få en bedre søvn
 • lære at mestre en hverdag med smerter eller kronisk sygdom
 • lære at mestre en hverdag med angst og depression.

Henvisning/henvendelse kan ske fra: 

 • Dig selv eller dine pårørende
 • Din praktiserende læge eller Sygehus Sønderjylland
 • Kommunale enheder/forvaltninger

Rådgivning til dig der har eller har haft kræft

En alvorlig sygdom som kræft og måske især den uvished, som mange oplever, der er forbundet hermed, kan fylde meget følelsesmæssigt for dig og din familie.

En gang om ugen har du mulighed for at booke en sam­tale med en rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse i Sundhedscentret. Rådgivningen består af individuelle samtaleforløb, parsamtaler eller familiesamtaler. Alle samtaler foregår på Sundhedscentret i Sønderborg.

Tilbuddet er gratis, men du skal selv betale transporten.

Forebyggende hjemmebesøg

Når du når en vis alder, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Formål med det forebyggende besøg:

 • at du styrkes i at udnytte egne ressourcer samt bevarer eller forbedrer dit funktionsniveau
 • at bidrage til at sikre, fastholde og øge tryghed og trivsel i hverdagen
 • at rådgive og vejlede om sundhed og forebyggelse samt informere om aktiviteter, sociale tilbud og muligheder for støtte i lokalområdet.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det forebyggende hjemmebesøg tilpasses efter dit behov og varer almindeligvis ca. 1 time.

Hvis du er fyldt 75 år

Det år du fylder 75 tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du er fyldt 80 år

Når du fylder 80 år, får du dit næste tilbud om hjemmebesøg. Herefter skal kommunen tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov hvis du er 65-79 år

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere: Forebyggende hjemmebesøg på borger.dk

Livstilscafé

Mandag den 2. marts 2020 kl. 15.00 - 17.00 i kantinen på Sundhedscenteret
Mandag den 22. juni 2020 kl. 15.00 - 17.00 i kantinen på Sundhedscenteret