logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsprisen 2021

Sønderborg Kommune skal snart uddele sundhedsprisen for 2021, og du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den.
Opdateret 09.09.2021

Sundhedsprisen 2021

Vejledning for indstilling til Sundhedsprisen

Formålet med sundhedsprisen er, at anerkende de personer, foreninger, aktiviteter eller initiativer, der har gjort en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel for kommunens borgere. Prisen er på 20.000 kr. og uddeles årligt på baggrund af indstillinger fra borgerne.

Hvem kan indstilles til Sundhedsprisen?

Indstillede kandidater til Sundhedsprisen skal opfylde følgende kriterier:  

  • Prisen kan tildeles en aktivitet eller et initiativ, der er med til at styrke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for grupper af borgere 
  • Prisen kan tildeles en enkelt person, grupper, virksomheder eller foreninger, men kan også gives til selve aktiviteten eller initiativet 
  • Aktiviteten eller indsatsen skal understøtte et eller flere af fokusområderne i sundhedspolitikken 2019-2022 ’Mod på mere sundhed’. Det vil sige tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt eller kronisk sygdom. 

 Indsatsen skal være lokalt forankret i Sønderborg Kommune. Indsatser som er en fast del af kerneopgaven i en lønnet ansættelse, vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning til prisen.   

Hvad skal indstillingen indeholde?

For at komme i betragtning til prisen, skal følgende beskrives i indstillingen:  

  • Hvem eller hvad indstiller du til sundhedsprisen?
  • Hvorfor skal indsatsen vinde prisen? 
  • For hvem er indsatsen en hjælp? 
  • Hvordan gør indsatsen en særlig forskel for sundheden i Sønderborg Kommune? 

Hvad er sker der når indstillingen er sendt?

Den 27. september 2021 er sidste frist for at indstille kandidater. Efter fristen, gennemgår og vurderer dommerkomitéen alle indstillinger. På baggrund af vurderingen udpeges en eller flere prismodtagere. Dommerkomitéen består af to medlemmer fra Sundhedsudvalget og sundhedschefen fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed. Når prismodtagerne er udpeget, planlægges overrækkelsen af Sundhedsprisen. Sundhedsprisen overrækkes af medlemmer fra Sundhedsudvalget i løbet af efteråret 2021.