logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sygeplejen (hjemmesygeplejen)

Sygepleje kan ydes døgnet rundt til dig, hvis du er ramt af sygdom eller svækket. Sygeplejen udføres som udgangspunkt i en borgerklinik alternativt i dit eget hjem.
Opdateret 13.08.2021

Hvad kan jeg få hjælp til fra sygeplejen?

Sygepleje kan fx være hjælp til:

 • personlig pleje ved alvorlig sygdom
 • forebyggelse af sygdomme
 • medicindosering
 • injektioner
 • diverse undersøgelser
 • smertebehandling
 • sårbehandling
 • kostvejledning
 • psykisk behandling
 • forebyggelse af faldulykker.

Hvem kan modtage sygepleje?

Sygepleje kan ydes til alle efter aftale med praktiserende læge, vagtlæge eller sygehus.

Herudover har sygeplejen mulighed for at visitere besøg, hvis der er indikation for at hjælpe dig med din sundhed og dit helbred.

Hvem skal jeg kontakte i sygeplejen?

Du kan som borger kontakte en sygeplejerske for at afklare, om du kan modtage sygepleje. Der er ikke ventetid på opstart af sygepleje. Du vil ved første kontakt med sygeplejersken aftale dato og tidspunkt for hjælpen.

Det er vigtigt at kontakte den sygeplejegruppe, der svarer til det geografiske område, du bor i. Se her, hvilket distrikt din gade/vej tilhører.

Sådan kommer du i kontakt med sygeplejen:

Distrikt Telefon 
Sygeplejen distrikt Alssund 88 72 47 67
Sygeplejen distrikt Fjord 88 72 47 68
Sygeplejen distrikt Nordals 88 72 47 69
Sygeplejen distrikt Sydals 88 72 47 66

Hvor foregår sygeplejen?

Sønderborg Kommune tilbyder fortrinsvis sygepleje i lokale borgerklinikker. Borgerklinikkerne er for dig, der er henvist til borgerklinikken og selv eller ved hjælp af pårørende kan møde op i borgerklinikken.

Det er sygeplejersken, der fagligt vurderer, om du kan tilbydes sygepleje i borgerklinikken.

Borgerklinikken er bemandet med en sygeplejerske, der vil tilbyde dig den pleje og behandling, som du har behov for.

Der er flere fordele ved at modtage sygepleje i borgerklinikken:

 • Du modtager din sygepleje hos en sygeplejerske i professionelle omgivelser med et højt hygiejnisk niveau.
 • Du er ikke afhængig af at skulle vente på, at sygeplejersken kommer hjem til dig.
 • Du får større frihed til at planlægge din dagligdag.
 • Du og sygeplejersken aftaler fra gang til gang, hvornår du skal komme igen.

Afbud

Ved første besøg får du et mødekort med tid for din næste aftale. Bliver du forhindret, bedes du hurtigst muligt melde afbud til borgerklinikken.

Åbningstider for borgerklinikkerne:

Borgerklinikkerne har åbent alle hverdage fra kl. 7-15.

Hvornår kan jeg få besøg af sygeplejen?

Sygeplejersken har mulighed for at aflægge besøg hele døgnet i alle ugens syv dage efter dit behov.

Hvad koster det?

Sygeplejen er gratis. Du skal selv huske at medbringe de aftalte remedier i borgerklinikken.

Får jeg en kontaktperson tilknyttet?

Du har en sygeplejerske tilknyttet som kontaktperson. Kontaktsygeplejersken er ansvarlig for at koordinere, planlægge og følge op på de aftalte ydelser - herunder at være primær kontakt til dig og dine pårørende.

Få akut hjælp til sygepleje af akutteamet

Akutteamet kan behandle og udføre akut sygepleje i dit eget hjem. Det kan fx være nødvendigt efter en indlæggelse.

Akutteamet kan behandle og udføre akut sygepleje i dit eget hjem, hvilket kan være nødvendigt efter en kort indlæggelse eller for at forebygge en indlæggelse.

Akutsygeplejersken vil altid være i tæt dialog med en læge omkring behandlingen.

Du kan være tilknyttet Akutteamet i op til 48 timer. Akutteamet sikrer hjælp efter den akutte fase, hvis der er behov for det.

Akutteamets fokus er at hjælpe borgere ved:

 • blærebetændelse
 • væskemangel
 • svimmelhed
 • forstoppelse
 • lungebetændelse
 • underernæring
 • KOL
 • faldulykker
 • terminal lidelse.

Logo: "Et værdigt liv - hvor dit potentiale er i spil"