logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42

Passer du dit handicappede barn under 18 år, er du berettiget til tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Tabt arbejdsfortjeneste

Passer du jeres handicappede barn, er du berettigede til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • dit barn er under 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse,
  • det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet,
  • det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet, 
  • at du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit barn med handicap.

Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et af lovgivningen fastsat beløb på 29.274 kr. om måneden (2016-sats). 

For at vurdere om i vil være berettiget til at modtage denne form for støtte, foretages der en konkret individuel vurdering af jeres ansøgning.

Telefontid: dagligt kl. 08.15-09.15.

Når det på grund af et barns handicap vurderes nødvendigt og mest hensigtsmæssigt, at en af forældrene passer barnet i hjemmet, kan denne forælder søge kommunen om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år i tilfælde, hvor barnet eller den unge har:

  • en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. ”Kronisk lidelse” betyder, at sygdommen skønnes at ville vare i flere år. ”Langvarig lidelse” betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen må skønnes at ville vare et år eller mere.

Tabt arbejdsfortjeneste til pasning af børn

Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.
Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste og dermed deles om pasningen mv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Nye ansøgninger har et loft for den månedlige kompensation på 28.870 kr. (2015).

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.