logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tandregulering

Ortodontisk undersøgelse er en integreret del af de regelmæssige, generelle undersøgelser i børne- og ungdomstandplejen.
Opdateret 27.04.2020

I Sønderborg Kommune varetages tandreguleringen af Tandreguleringshuset, som er en selvstændig instans. Det betyder, at specialtandlægen i Tandreguleringshuset har det overordnede ansvar, men at vi gennem tæt samarbejde sørger for relevant og samvittighedsfuld behandling.

Hvem kan så få bøjle?

Sundhedsstyrelsen har opstillet en række kriterier for, hvornår man kan få bøjle. Disse kriterier bruges til at afgøre, hvem der evt. skal have behandling. 
Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige eller eksisterende risici for fysiske skader og/eller psykosociale belastninger.
Skæve tænder i sig selv er ikke nok til at give ret til bøjlebehandling. Der skal være tale om afvigelser, der falder i en af følgende 4 kategorier:

  1. Skader på tænder og omgivende væv
  2. Funktionelle risici
  3. Senskader
  4. Psykosociale risici

Her kan du se en mere detaljeret forklaring.

Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012.

Der foretages ingen kosmetisk tandregulering eller tandpleje i Sønderborg kommunale tandpleje!

For at sørge for så meget kontinuitet i behandlingsforløbet som muligt, og for at sikre at intet bliver overset, hjælper vi Tandreguleringshuset med at opdage fejl og mangler.

Dette gør vi bl.a. ved at tjekke barnets/den unges bid ved hver eneste undersøgelse. Biddet udvikles nemlig gennem hele opvæksten. Hvis vi skønner, der er behov for det, kan vi lave en tidlig henvisning til bøjletandlægen, der kigger på problemet. Denne kontrol fortsætter vi til den dag, den unge fylder 18 år.

Hvis vi kan se, at tænderne står funktionelt tilfredsstillende, og at bøjlebehandling er fuldstændig unødvendigt, kan vi som almindelige tandlæger vælge at visitere barnet i 5. klasse. Dette betyder, at barnet ikke bliver set af bøjletandlægen, hvilket vil være spild af tid med et funktionelt tilfredsstillende bid.
De resterende børn/unge, som måske har et behov for behandling, vil blive indkaldt i 6. klasse til en systematisk visitation. Børn, der allerede er i behandling, under observation eller visiteret af tandlægen, bliver naturligvis ikke kaldt ind.

Mere viden om Tandreguleringshuset, behandling og vigtigheden af god mundhygiejne, kan findes i dokumentet her nedenfor.