logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Terminalordning

Terminalordningen er til dig, som er uhelbredeligt syg, og hvis helbredende behandling erstattes af en lindrende behandling.

Selvbetjening

Vær opmærksom på

at du kan søge plejevederlag, hvis du passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Der er forskellige regler alt efter hvordan din... Læs mere

Opdateret 25.04.2020

Hvis du er alvorligt syg og døende, kan du via egen læge eller en sygehuslæge tilbydes terminalordning. Tilbuddet er til dig, der er uhelbredeligt syg, og hvor den helbredende behandling erstattes af en lindrende behandling.

Terminalordningen kan både etableres, hvis du er indlagt på sygehus og udskrives til fortsat pleje i eget hjem, eller hvis din praktiserende læge vurderer, at sygdomsforløbet er terminalt.

Praktiserende læge eller sygehuslægen udfærdiger og sender elektronisk besked til Lægemiddelstyrelsen med kopi til kommunen, og du er således tilmeldt terminalordningen.

Kan jeg bruge terminalordningen hvis jeg er ikke-døende?

Du skal ikke være døende for at gøre brug af terminalordningen, men du kan have gavn af de muligheder, den giver. Det kan være betaling af medicin og ansøgning om tilskud til ernæring, lindrende fysioterapi og særlige sygeplejeartikler.

Kontaktsygeplejerske

Når kommunens hjemmesygepleje modtager besked om, at du er tilmeldt terminalordningen, vil du få tildelt en kontaktsygeplejerske og modtage et telefonopkald fra denne for at afklare dit behov for hjælp. Hvis der skal iværksættes hjælp lige efter en udskrivelse, giver sygehuset besked til kommunen, så hjælpen er etableret, når du kommer hjem.

Hjemmesygeplejen er ansvarlig for at visitere ydelser, der vedrører din personlige pleje og sygeplejeopgaver som smertebehandling, sårbehandling eller andet, du har behov for. Personlig pleje og sygepleje kan ydes hele døgnet alle årets dage.

Visitationsgruppen er ansvarlig for visitering af ydelser, der vedrører praktisk hjælp (rengøring, tøjvask, indkøb og vareudbringning), træning og afløsning i eget hjem.

Lindrende pleje

Lindrende pleje kaldes i fagsprog palliativ pleje. Region Syddanmark har et palliativt team, som kan etableres hos dig, hvis du har behov for en smertebehandling, der rækker ud over din praktiserende læges muligheder. Teamet kommer hjem til dig, og fungerer i et tæt samarbejde med din praktiserende læge og hjemmesygeplejen, således at smertebehandlingen koordineres mellem dig og de involverede fagpersoner. Det kan foregå ved direkte kontakt eller telefonisk. Ligeledes kommunikeres løbende elektronisk, således at alle parter altid er opdaterede med den ordinerede behandling.

Klik her for at læse nærmere om begravelseshjælp.