logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilbud om frivillig social og sundhedsfremmende indsats for ældre og handicappede i eget hjem

Her kan du læse mere om foreningernes tilbud om frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for personer i eget hjem.
Opdateret 29.05.2020

De frivilliges arbejde erstatter ikke kommunale kerneopgaver, men er et værdifuldt supplement i forhold til den offentlige indsats – et supplement, som er med til at skabe udvikling, sammenhæng og netværk i samspil med det offentlige (jf. kommunens politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område).

Det frivillige samarbejde foregår mellem sociale organisationer/organisationer/grupper og Sønderborg Kommune.

Foreningernes tilbud er til borgere i eget hjem.

Stemningsbillede

Her kan du se, hvad de frivillige kan hjælpe med:

 • Aflastning af pårørende til demente/kronisk syge
 • Aflastning af pårørende til alvorligt syge og døende/støtte til døende
 • Besøgstjenesten
 • Frivillige bisiddere
 • Hjælpende Hænder
 • Indkøbsbussen
 • Lydavisen for blinde, svagtseende og andre med læsehandicap
 • IT hjælp i hjemmet
 • Motionsvenner
 • Motion - træn dig glad
 • Motion - Stol på Motionen
 • Telefonstjernen
 • Vågetjenesten 

Læs mere i pjecerne, der har til formål at:

 • Synliggøre det frivillige sociale arbejde i Sønderborg Kommune
 • skabe overblik over de forskellige tilbud til ældre og handicappede i eget hjem og dermed øge muligheder for frivillig hjælp til små praktiske opgaver, aflastning, forebyggelse af ensomhed, motionstilbud samt råd og vejledning
 • orientere om, hvem der kan kontaktes i konkrete situationer, hvor der er ønske om frivillig hjælp.