logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsplejen

Læs mere om sundhedsplejen i Sønderborg Kommune samt tilbud til småbørnsforældre, graviditetsbesøg, konsultationer, kontakt og informationsmateriale.
Opdateret 31.01.2021

Graviditet

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg til alle.

”Klar til baby”

”Klar til baby” er et gratis forældreuddannelsestilbud, som starter i graviditeten og frem til, at barnet er et år.

Her får dig og din partner hjælp og støtte til at kunne håndtere de nye udfordringer som forældre samt skabe en god kontakt til barnet.

Du kan blive henvist til tilbuddet af din egen læge, jordemoder, socialrådgiver og sundhedsplejerske eller du kan selv kontakte Sundhedsplejen på tlf. 27 90 55 53.

Pjece: Klar til baby

Tilbud til småbørnsforældre

Vi tilbyder alle familier med nyfødte børn et besøg i hjemmet indenfor en uges tid efter I er kommet hjem fra sygehuset. Sundhedsplejersken får besked om fødslen via jordemoderen, og tager derefter kontakt med familien. Hvis familien udskrives inden for 72 timer efter fødslen, tilbydes også et ”Tidligt besøg”.

Konsultationer og hjemmebesøg

Sundhedsplejersken vurderer sammen med familien om de næste kontakter, når barnet er ca. 1 måned og 2 måneder, skal være i hjemmet eller i sundhedsplejerskens konsultation.

Vi tilbyder alle småbørnsforældre kostkonsultation, når barnet er 4 måneder, og et hjemmebesøg når barnet er 6 måneder.

Vi tilbyder derudover hjemmebesøg, når barnet er ca. 8 måneder og 18 måneder samt konsultation, når barnet er 3½ år.

Trivselsvurdering

Sundhedsplejen gennemfører også en trivselsvurdering med barnets forældre med fokus på at fremme barnets/familiens sundhed og trivsel.

Læs mere: Trivselsvurdering

Tilbud om forældrekurser

”God start” til forældre med børn i alderen 0-1 år. Læs mere i pjecen ”God start baby”.

”DUÅ-Småbørn” til forældre med børn i alderen 1-3 år.