logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilskudspuljer

Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme foreningslivet med mulighed for at søge tilskud.
Opdateret 14.03.2018

Selvbetjening

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

Nye foreninger med folkeoplysende formål

Udviklingsarbejde

... Læs mere

Idrætsanlægspulje 2018

Sønderborg Kommune har i 2018 en anlægspulje på idrætsområdet på 1,5 mio. kr.

Puljen prioriteres og fordeles af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Det er muligt for foreninger og institutioner der virker på idrætsområdet at søge tilskud fra puljen.

Der er deadline for ansøgninger den 1. april 2018.

Læs mere om formål og ansøgning i retningslinjer for idrætsanlægspuljen.

Foreningslånepuljen

Sønderborg Kommune råder over en foreningslånepulje som kan søges af foreninger og andre aktører på fritids- og kulturområdet.

Hvis din forening står med en akut udfordring kan puljen ansøges, og et bevilget lån afdrages over de følgende år – uden rentetilskrivning.

Det er muligt at søge tilskud fra foreningslånepuljen. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2018.

Elitepuljen

Her kan du søge tilskud til:

  • Foreninger hvor visioner og mål er fastsatte

  • Godkendte folkeoplysende foreninger som har fastsatte visioner

  • Foreninger som kan dokumentere at de har de nødvendige ressourcer

  • Foreninger som kan redegøre for hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres

  • Foreninger som kan dokumentere via regnskab at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer

Elitepuljen kan søges 1 gang årligt:  1. september.

Aktivitetspuljen

Her kan du søge tilskud til:

  • Aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

Aktivitetspuljen kan søges 1 gang årligt: 1. september.

Retningslinjer (pdf)

Send din ansøgning til Kultur, Event, Idræt & Fritid på e-mailadressen fritid@sonderborg.dk.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.