logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilskudspuljer

Sønderborg Kommune ønsker at være med til at fremme foreningslivet med muligheder for at søge tilskud.

Selvbetjening

Søg om tilskud

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

Nye foreninger med folkeoplysende formål

Udviklingsarbejde

... Læs mere

Opdateret 07.08.2020

Start- og udviklingspuljen

I start- og udviklingspuljen kan du søge om tilskud til:

 • nye foreninger med folkeoplysende formål
 •  
 • udviklingsarbejde
 •  
 • enkeltstående projekter
 •  
 • amatørkulturelle aktiviteter
 •  
 • folkeoplysende tilbud til børn og unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
 •  

Læs retningslinjer for start- og udviklingspuljen

Søg tilskud fra Start- og udviklingspuljen

 

Elitepuljen

Her kan du søge tilskud til:

 • foreninger, hvor visioner og mål er fastsatte

 •  
 • godkendte folkeoplysende foreninger, som har fastsatte visioner

 •  
 • foreninger, som kan dokumentere, at de har de nødvendige ressourcer

 •  
 • foreninger, som kan redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres

 •  
 • foreninger, som kan dokumentere via regnskab, at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer

 •  

Elitepuljen kan søges en gang årligt: 1. september.

Aktivitetspuljen

Her kan du søge tilskud til:

 • aktiviteter der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, som ikke støttes gennem andre puljer.

 •  

Aktivitetspuljen kan søges en gang årligt: 1. september.

Idrætsanlægspulje 2021

Puljen prioriteres og fordeles af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Det er muligt for foreninger og institutioner, der virker på idrætsområdet, at søge tilskud fra puljen.

Puljen udgør i 2021 1,5 mio. kr.

Der er deadline for ansøgninger den 1. oktober 2020.

Læs mere om formål og ansøgning i retningslinjerne for idrætsanlægspuljen.

Foreningslånepuljen

Sønderborg Kommune råder over en foreningslånepulje, som kan søges af foreninger og andre aktører på fritids- og kulturområdet. 

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan puljen ansøges og et bevilget lån afdrages over de følgende år – uden rentetilskrivning.

Puljen er i 2020 på 147.000 kr.

I 2020 er det muligt at søge tilskud fra foreningslånepuljen indtil den 1. maj 2020.

Søg tilskud fra foreningslånepuljen

 

Retningslinjer (pdf)

Send din ansøgning til Kultur, Event, Idræt & Fritid på e-mailadressen fritid@sonderborg.dk.