logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsyn

Her kan du læse mere om tilsyn i hjemmeplejen, på plejecentrene, i botilbud, værksteder og væresteder.
Opdateret 12.12.2019

Sønderborg Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses på det sociale voksenområde, herunder ældreområdet. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. 

Formålet med at føre tilsyn er at påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet. Desuden at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynet omfatter både et generelt driftsorienteret tilsyn og et personrettet tilsyn.

Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Social og Senior fører driftsorienteret tilsyn med tilbud på ældreområdet.

Driftsorienteret tilsyn med størstedelen af de sociale tilbud på handicap- og psykiatriområdet, udføres af socialtilsynet. Social og Senior fører driftsorienteret tilsyn med de tilbud til voksne, som ikke er omfattet af tilsyn fra socialtilsynet. 

Social og Senior fører et personrettet tilsyn ved løbende at følge de enkelte sager. Formålet er at sikre, at hjælpen til borgeren fortsat opfylder sit formål, og vurdere om der er behov for at yde andre former for hjælp.

Du kan også læse mere om tilsynet i hjemmeplejen og på plejecentre i menuen.

Farverige ringbind