logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn i hjemmeplejen

Her kan du læse mere om tilsyn i hjemmeplejen.
Opdateret 18.03.2021

Tilsynsrapport Fjord Hjemmepleje 2020

Tilsynsrapport Sydals Hjemmepleje 2019

Tilsynsrapport Fjord Hjemmepleje 2019

Kommunen selv og andre myndigheder fører tilsyn med hvordan hjemmeplejeleverandører løser de kommunale opgaver. Formålet med tilsyn er at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Der er mulighed for to forskellige tilsyn i hjemmeplejen

  1. Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaseret tilsyn med udvalgte behandlingssteder, herunder hjemmeplejen, ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Klik her for at læse mere om styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn.
  2. Styrelsen for Patientsikkerhed fører ældretilsyn, der skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Klik her for at læse mere om ældretilsyn.

Hvis du vil læse kommunens retningslinje for tilsyn for hjemmeplejen, klik her.

Flerfarvede mapper