logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn på friplejeboliginstitutioner

Her kan du læse mere om tilsyn på friplejeboliginstitutionerne Strandhjem og Fjordbo.
Opdateret 23.09.2021

Sønderborg Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses på det sociale voksenområde, herunder ældreområdet. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Hvorfor fører vi tilsyn?

Formålet med at føre tilsyn er at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet. Derudover at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Hvad omfatter tilsyn?

Tilsynet omfatter både et generelt driftsorienteret tilsyn og et personrettet tilsyn.

Driftsorienteret tilsyn

Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Kommunen fører driftsorienteret tilsyn med tilbud på ældreområdet.

Driftsorienteret tilsyn med størstedelen af de sociale tilbud på handicap- og psykiatriområdet, udføres af socialtilsynet. Kommunen fører driftsorienteret tilsyn med de tilbud til voksne, som ikke er omfattet af tilsyn fra socialtilsynet. 

Personrettet tilsyn

Kommunen fører et personrettet tilsyn ved løbende at følge de enkelte sager. Formålet er at sikre, at hjælpen til borgeren fortsat opfylder sit formål, og vurdere om der er behov for at yde andre former for hjælp.