logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Træning og rehabilitering

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige former for træning, genoptræning og vedligeholdelsestræning hvis du fx har været indlagt på sygehuset eller har nedsat funktionsevne.
Opdateret 01.10.2020

Generelt om træning og genoptræning

Formålet med træningen er, at du skal have mulighed for at få eller fastholde en meningsfuld hverdag - herunder din eventuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og fritidsaktiviteter.

I alle forløb lægges der vægt på, at du efter evne:

 • Har et medansvar for at gennemføre den planlagte indsats.
 • Medvirker til at planlægge og sætte mål for indsatsen.

Forløbene foregår individuelt, i grupper eller som en kombination af begge. Personalet vil støtte dig i træningen, så du får det størst mulige udbytte.

Kommunens træningsenhed varetager genoptræning og vedligeholdelsestræning. Træningsenheden ligger i tre forskellige byer: Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

Genoptræning efter indlæggelse på sygehuset

Hvis du har været i kontakt med sygehuset og har behov for genoptræning, tilbyder vi dig genoptræning i kommunens træningsenhed.

Ved almen genoptræning vurderer sygehuslægen dit behov for genoptræning.

Almen genoptræning

 • Sygehuslægen vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder genoptræningsplanen, udleverer den til dig og sender en kopi til Sønderborg Kommune.
 • Du bliver indkaldt til træning pr. brev eller telefon.
 • Du begynder din træning – med mindre andet er angivet i din genoptræningsplan - senest fem hverdage efter, at kommunen har modtaget din plan.
 • Genoptræningen foregår på træningsenhederne i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Træningen kan også foregå i dit eget hjem.
 • Træningen kan bestå af individuel træning, holdtræning, selvtræning eller en kombination af disse.

Du kan søge om at få almen genoptræning i andre kommuner. Kontakt Sønderborg Kommunes koordinerende terapeuter på tlf. 88 72 41 94.

Transport og udgifter

Du skal som udgangspunkt selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

I nogle tilfælde har du dog mulighed for at blive transporteret (fri transport) eller få betalt dine transportudgifter. Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlig transport, kan du blive kørt til og fra træningsstedet. Det er træningsterapeuten, der vurderer dette. Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere.

Får du ikke tilkendt fri transport, kan du få dine transportudgifter refunderet, hvis:

 • Du er pensionist og transportudgifterne til og fra træningsstedet med billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 42 kr.
 • Du ikke er pensionist, afstanden til træningsstedet overstiger 50 km, og transportudgifterne til og fra træningsstedet med det billigst forsvarlige transportmiddel overstiger i alt 100 kr. 

Specialiseret genoptræning

Genoptræningen er specialiseret, når:

 • Du har behov for genoptræning, der kræver et tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau.
 • Lægen vurderer, at der skal tages hensyn til din sikkerhed.

Specialiseret genoptræning foregår på sygehuset. Sygehusets terapiafdeling indkalder dig til genoptræning.

Du kan søge om at få specialiseret genoptræning på andre sygehuse. Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for frit valg til specialiseret genoptræning, skal du kontakte terapiafdelingen på det sygehus, som genoptræningsplanen er sendt til. Du kan også kontakte Region Syddanmarks patientvejledere på tlf. 76 63 14 90.

Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelsestræning er en mulighed for dig, hvis du har brug for træning for at kunne fastholde din evne til at fungere i hverdagen. Det samme gælder, hvis du har brug for genoptræning, og du ikke har været indlagt på et sygehus.

Hvordan foregår genoptræningen?

Du får et besøg af en af vores visitatorer, som finder ud af dit behov for vedligeholdelses- og genoptræning. Herefter bliver du indkaldt, og træningen begynder efter en individuel vurdering - dog maksimalt inden for 10 hverdage.

Træningen foregår på træningsenhederne i Nordborg, Gråsten og Sønderborg. Træningen kan også foregå i dit eget hjem. Træningen består af individuel træning, holdtræning, selvtræning eller en kombination af disse.

Transport til og fra træningsstedet

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra træningsstedet.

Hvis du ikke har mulighed for selv at sørge for transport, kan du få bevilliget transport - dette mod en egenbetaling. Det er visitatoren, som vurderer, om du er berettiget til transport.

Efter aftale med dig bestiller træningsterapeuten transport. Der kan være ventetid og samkørsel med andre borgere.

Vederlagsfri fysioterapi til svært handicappede

Du kan få vederlagsfri behandling hos en praktiserende fysioterapeut, hvis du har et svært fysisk handicap, eller du har funktionsnedsættelse som følge af en fremskreden sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning.