logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler, foldere og ansøgningsskema for lægekørsel.
Opdateret 25.08.2020

Visiteret transport til læge og speciallæge for pensionister

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

I visse tilfælde, kan du få tilkendt transport eller godtgørelse til transport, også kaldet befordring/befordringsgodtgørelse.

Befordringen skal altid ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Befordringsgodtgørelse til pensionister (folke- og førtidspensionister)

Befordring til pensionister kan kun bevilliges, hvis der er helbredsmæssige grunde til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Flextur er en del af den offentlige trafik, derfor henviser Transportkontoret borgere til at benytte Flextur. Læs mere om Flextur. 

Udgiften refunderes kun hvis du søger om befordring/befordringsgodtgørelse til egen læge samt nærmeste speciallæge. Hvis du vælger en speciallæge med fjernere bopæl, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte Flextur, fx fordi du har behov for hjælp fra boligen og ud i bilen, så kan du søge om visiteret befordring ved Transportkontoret.

Regler for ikke pensionister

  • Der ydes kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge med fjernere bopæl, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.
  •  
  • Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.
  •  
  • Der udbetales befordringsgodtgørelse svarende til billigste forsvarlige transportmiddel. Læs rejsekortets takst. Befordringsgodtgørelsen ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 100 kr. i alt. Der skal være over 50 kilometer fra egen bopæl eller opholdssted til speciallægen.
  •  

Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Vil du søge om befordringsgodtgørelse, skal du indsende dokumentation for lægebesøg til Sønderborg Kommune, Transportkontoret, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller send dokumentation som sikker post.

Refusion for flextur: indsend bon påført med cpr.nr. samt lægens stempel og underskrift til Sønderborg Kommune, Transportkontoret, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er 2 uger fra modtagelse af anmodning om befordringsgodtgørelse.

Klagemulighed

Ønsker du at klage over afgørelser vedrørende befordringsgodtgørelse eller visiteret befordring, skal du gøre det via www.stps.dk/borger-pr. Bemærk, at du skal benytte NemID for at logge på. Du er velkommen til at ringe til Transportkontoret for at få afgørelsen uddybet.

Vigtigt

Er du allerede visiteret til befordring, skal befordringen bestilles på et særligt nummer ved VTS, tlf.: 88 72 44 72.