logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Trivselsvurderinger og tilsyn med dagtilbud

I Sønderborg Kommune udføres trivselsvurderinger og tilsyn med kommunale og private dagtilbud.
Opdateret 12.06.2022

I Sønderborg Kommune følges og understøttes alle børns trivsel og udvikling gennem trivselsvurderinger og tilsyn med de kommunale og private dagtilbudsområder, børneuniverser og børnehaver.

Foretages der trivselsvurderinger af mit barn?

Alle børn i alderen 0-6 år trivselsvurderes to gange årligt. Der sættes fokus på sundhed, læring og trivsel, og der sættes ind på et tidligt tidspunkt, hvis et barn er udfordret - altid i et tæt samarbejde med dig som forælder.

I Sønderborg Kommune arbejder vi efter Børneparaplyen ifm. trivslen.

Hvor ofte er der tilsyn på de kommunale og private dagtilbud?

Hvert andet år udfører Sønderborg Kommune et obligatorisk pædagogisk tilsyn med de kommunale og private dagtilbudsområder, børneuniverser og børnehaver.

Tilsynsåret efterfølges af et udviklingsår, hvor der arbejdes med kvalitetsudvikling. Den nuværende toårige periode er påbegyndt i januar 2020.

Hvor kan jeg se tilsynsrapporter for de enkelte dagtilbud?

Se tilsynsrapporterne og tilsynsrapporter for opfølgning nederst på siden.