logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Underretning

Læs om hvad du skal gøre, hvis du vil sende en underretning eller har behov for at tale med nogen om din bekymring for et barn eller en ung
Opdateret 11.05.2022

Lav en underretning via borger.dkSelvbetjeningslink knap

Kender du et barn eller én, hvor du er i tvivl om der er grund til bekymring?

Børn og unge med sociale vanskeligheder eller i mistrivsel kan vise bekymrende adfærd som f.eks. skolefravær, misbrug og voldelig adfærd. Årsagerne til vanskelighederne kan være mange og både have grobund i forhold i og uden for familien.

Har du brug for akut hjælp ved f.eks. overgreb, misbrug, alvorlig omsorgssvigt eller andre forhold, som er til fare for barnet eller den unge, skal du ringe til kommunens hovednummer og bede om den sociale dagvagt. Uden for kommunens åbningstid skal du ringe til politiet. 

Hvilke tegn kan der være, hvis et barn eller en ung mistrives?

Følgende tegn kan ofte, men ikke altid, fremkomme hvis et barn eller en ung er i mistrivsel:

  • Barnet/den unge udviser uforståelig eller pludselig ændret adfærd
  • Barnet/den unge er uplejet/usoigneret
  • Barnet/den unge udviser ligegyldighed
  • Barnet/den unge virker indesluttet
  • Barnet/den unge virker angst
  • Barnet/den unge virker meget ukoncentreret
  • Barnet/den unge virker opfarende eller aggressiv
  • Barnet/den unge virker ukritisk eller grænseoverskridende i sin kontakt med andre
Hvem kan jeg tale med om mine bekymringer?

Har du brug for at tale med en professionel omkring din bekymring, kan du kontakte Modtagelsen i Børn, Uddannelse og Sundhed, Sønderborg kommune. Kontaktoplysninger står nederst på siden.

Har jeg pligt til at lave en underretning, hvis jeg har mistanke om overgreb på et barn?

Som borger har du pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare - eksempelvis børn, der udsættes for vold og seksuelle krænkelser eller anden alvorlig omsorgssvigt.

For offentligt ansatte gælder, at de har skærpet underretningspligt.

Vælger du at underrette, så skal du ikke informere forældrene om din kontakt til Sønderborg Kommune eller Politiet, da det kan have betydning for barnets sikkerhed samt Politiets mulighed for at sikre evt. beviser. Det er Sønderborg Kommune, der vurderer hvordan og hvornår forældrene orienteres.