logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ungecenteret

I Ungecentret understøtter vi de unge i troen på at kunne mestre eget liv
Opdateret 27.04.2020

 

Indgang

Ungecenteret i Sønderborg blev oprettet august 2016, og formålet er følgende:

a) Understøtte det gode ungdomsliv.

b) Understøtte de unges muligheder for, at udvikle sig til at blive bidragende og livsduelige mennesker, og på den måde forberede dem til det gode voksenliv. 

Ovenstående betyder at:

1) Ungecenteret er for ALLE unge i Sønderborg Kommune 13-25 (30) år, og med et uddannelsessigte for alle.

2) Ungecenteret har en særlig forpligtigelse for den gruppe, der har et særligt behov for støtte og vejledning.

Kort sagt

Én indgang for den unge - Ungecenteret”

Formålet baserer sig på visionen for ungecenteret, som du kan se uddybet her

Arbejdsform:

Tilgangen i arbejdet med de unge tager afsæt MILD (Mestring, Involvering, Læring og Dannelse).

Dette praktiseres med fokus på følgende 4 områder:

  1. Det forpligtigende fællesskab
  2. Troværdighed
  3. Gensidig tillid
  4. Forventninger til hinanden.

For en uddybningaf ovenstående klik her

Årsrapport for 2016-17 Kan læses her

Årsrapport for 2017-18 Kan læses her

Årsrapport for 2018-19 Kan læses her

Organisering

Ungecenteret er en organisatorisk sammenlægning af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sønderborg Ungdomsskole (herunder også 10. klasse og modtagelsesklassen) og STU (den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse)

De forskellige afdelinger fungerer i dagligdagen som selvstændige enheder, men med et ledelses – og medarbejdermæssigt meget tæt samarbejde på tværs. Du kan læse mere om de enkelte afdelinger i menuen.

Derudover har vi medarbejdere fra Jobcenteret, Ungerådgivningen og PPR, som kommer fast i huset, hvilket bidrager til en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med de unge.

Kompetencecenterets Ungeteam holder også fast til i huset, hvor der arbejdes målrettet med de unge borgere på ressourceforløb

For det organisatoriskeoverblik klik her

Adresse:
Ungecenter
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg