logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandkvalitet

Du kan selv tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk. Kommunen kontrollerer jævnligt det drikkevand, der bliver leveret til dig og din husstand.
Opdateret 09.08.2019

Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk. Er du i tvivl om, hvorfra du får drikkevandet, kan du måske finde vandværksnavnet på din vandregning eller prøve at ringe til afdeling Vand og Natur for at få det oplyst. 

Kommunen kontrollerer drikkevandskvaliteten

Vandforsyningen skal være baseret på rent grundvand – bl.a. uden pesticider, klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter eller forhøjede indhold af problemstoffer som fx nitrat og nikkel. 

Sønderborg Kommune kontrollerer samtlige vandanalyser, der udtages fra vandværkerne samt enkeltindvinderne, og sammenholder dem med de drikkevandskriterier, som loven foreskriver. Der foretages en kontrol af vandkvaliteten 3 forskellige steder på et vandværk:

  • på ledningsnettet
  • ved vandværket
  • der hvor grundvandet oppumpes (boringer)

Hvis drikkevandet er sundhedsfarligt

Hvis en kontrol viser, at drikkevandet fra en vandforsyning er sundhedsfarligt, er det kommunens overordnede ansvar at tage hånd om problemet. Sønderborg Kommune kan bl.a. påbyde vandforsyningen, at udstede en anbefaling til alle forbrugerne om, at koge vandet før brug.

Er der tale om en almen vandforsyning, drøfter kommunen begrænsningerne i anvendelsen af drikkevandet med Sundhedsstyrelsen.

Kontrol hos vandværkerne

For ethvert vandværk udarbejder Sønderborg Kommune et analyseprogram – et såkaldt kontrolprogram, som de skal opfylde. I kontrolprogrammet stiller kommunen krav til antal og hyppighed af vandanalyser, så vandkvaliteten løbende undersøges. På den måde sikres det, at forbrugerne altid har rent drikkevand.

Antal og hyppighed af kontrol

Antallet og hyppigheden af de enkelte vandanalyser er knyttet til vandværkets samlede årlige indvinding.

Der er krav om flere analyser på et vandværk med en stor indvinding i forhold til et vandværk med en mindre indvinding. Kommunen kan stille yderligere analysekrav, hvis det vurderes nødvendigt.

Det er besluttet, at enkeltindvindere skal foretage en kontrol af drikkevandet hver fjerde år.

Hvis du har spørgsmål til vandkvaliteten

Har du spørgsmål til vandkvaliteten, kan du kontakte Vand og Natur eller dit vandværk. Vandværkets adresse og kontaktperson fremgår af Sønderborg Vandråds hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.