logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandscootersejlads

Læs de gældende regler for vandscootersejlads her.
Opdateret 06.04.2022

Vandscootersejllads

Hvor må jeg sejle vandscooter?

I Sønderborg Kommune er det kun lovligt at sejle på vandscooter omkring det nordlige Als. 

Generelt er vandscootersejlads forbudt inden for 300 m fra kysten – på nær transport ud til 300 meter zonens ophør. Sejladsen derud skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt 5 knob. Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), vildtreservater og fredede områder.