logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandscootersejlads

Læs de gældende regler for vandscootersejlads her.
Opdateret 09.08.2019

Hvor må du sejle vandscooter?

Før du investerer i en vandscooter, er det en god ide at sætte dig ind i, hvor det er lovligt at dyrke denne type sejlads. For at hjælpe dig, har Sønderborg Kommune lavet et oversigtskort, hvor forbudszonerne er tegnet ind.

I Sønderborg Kommune har vandene omkring os en særlig status. Kun omkring det nordlige Als er det lovligt at sejle på vandscooter.

300 m reglen

På grund af 300 m reglen er det forbudt at sejle i mange vige og nor. Det betyder, at med 300 m zonen langs kysterne og naturbeskyttelsesområderne er der ikke er mange steder, hvor sejlads med vandscooter er muligt omkring Als. Det er således ikke tilladt at sejle ved:

  • Nybøl Nor
  • Flensborg Fjord
  • Alssund
  • Hele det sydlige Lillebælt omkring Als
  • Op til nord for Nørreskoven.

Generelt er vandscootersejlads ifølge vandscooterbekendtgørelsen forbudt inden for 300 m fra kysten – på nær transport ud til 300 meter zonens ophør. Sejladsen derud skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt 5 knob. Der er forbud mod sejlads i Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), vildtreservater og fredede områder.

Kommunerne er tilsynsmyndighed efter bekendtgørelsen og politiet håndhæver lovovertrædelser. Derfor kan borgere, som oplever gener fra vandscootersejlads, meddele ulovligheder til enten kommune eller politi.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.