logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vindmøller

Læs om vilkårene for opsætning af vindmøller i Sønderborg Kommune.
Opdateret 06.12.2020

Sønderborg Kommune er myndighed for vindmøller, der opstilles på land. Energistyrelsen står for udbygningen af vindkraft på havet, herunder storskalaparker og kystnære havvindmøller. Vindmøller behandles forskelligt alt efter størrelsen på møllerne.

Store vindmøller

Planlægning for store vindmøller på land sker i kommuneplanen. Her skal kommunen udpege de arealer, der potentielt egner sig til opstilling af vindmøller. I den gældende kommuneplan 2017-2029 er der ingen ledige arealer til vindmøller.

Før en vindmølle kan etableres skal følgende være på plads:

  • Udpegning i kommuneplan
  • VVM-redegørelse (Vurdering af virkninger på miljøet)
  • Lokalplan for området

Borgere i nærområdet skal inddrages i alle tre processer.

Kommunen kan kun planlægge for møller på maksimalt 150 meter totalhøjde. Møller, der er større end dette, betragtes som testmøller, der kræver statslig planlægning.

Små vindmøller

Små vindmøller omfatter husstandsmøller, minimøller og mikromøller. Du skal ansøge kommunen om opsætning af disse møller, og der vil i de fleste tilfælde skulle gives en landzonetilladelse.

Dette kan søges via Byg og Miljø.