logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

ZEROsport – brug din energi rigtigt

ProjectZero og Sønderborg Kommune v. Kultur, Event, Fritid og Idræt har i fællesskab udviklet ZEROsport-programmet. Læs mere om konceptet her.
Opdateret 02.09.2019

ZEROsport-programmet er en certificering målrettet sportsfaciliteter og klubhuse, der arbejder for at reducere deres energiforbrug og CO₂-udledning – og som dermed bakker op om Sønderborg Kommunes ProjectZero-vision.

Kriterier for certificeringen:

For ansøgere i Sønderborg Kommune gælder det, at idrætsanlægget eller klubhuset skal:

 • Rapportere energiforbrug (el, varme og vand) i energienheder flere år tilbage. På baggrund heraf udregnes CO₂-udledningen og udviklingen heraf.
 • Acceptere, at udviklingen i energiforbrug og CO₂-udledning bliver synliggjort på ProjectZeros hjemmeside.
 • Synliggøre indsatsen:
 • Udleverede ZEROsport-klistermærker og -diplom skal være synlige for facilitetens brugere.
 • Den månedlige udvikling i energiforbrug og CO₂-udledning skal være synlig eksempelvis på tavler, hjemmeside eller lignende.
 • Udpege en ansvarlig for den daglige energiledelse.
 • Oplyse om gennemførte energitiltag (el, vand og varme) og planlagte energitiltag i fremtiden.
 • Arbejde for en reduktion af energiforbruget (el, vand og varme) på mindst 10 % i forhold til udgangspunktet.
 • Deltage i mindst ét årligt ZEROsport-netværksmøde.
 • Inddrage sportsfacilitetens brugere i indsatsen med en opfordring til egenindsats også i hjemmet/familien.
 • Arbejde for, at den relaterede transport bliver grøn.

Fritidsfest

Ansøgningsproces

Ansøgningsskemaet kan downloades på Sønderborg Kommunes hjemmeside her. Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Kultur, Event, Idræt og Fritid på fritid@sonderborg.dk, der vedligeholder databasen over certificerede sportsfaciliteter.

Der er ingen ansøgningsfrist – sportsfaciliteter og klubhuse kan søge løbende. 

Kultur, Event, Idræt og Fritid har ProjectZero-licens til at godkende ansøgninger og er forpligtet til at følge udviklingen i sportsfaciliteternes energiforbrug og CO₂-udledning. Der forventes en sagsbehandlingstid på 1-2 uger fra modtagelsen af en korrekt udfyldt ansøgning.

Læs brochuren, hvis du vil vide mere om ZEROsport.

Skiltning/diplom

Ved den årlige Fritidsfest overrækkes diplomer og klistermærker til certificerede sportsfaciliteter. De udleverede klistermærker og diplomer, skal opsættes i sportsfaciliteten sammen med den øvrige formidling til facilitetens brugere.

 

Billede af diplomer og klistermærker

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.