logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Budget 2019 - kort fortalt

Sønderborg Kommunes indtægter og det planlagte budget til drift og anlæg i 2019 præsenteres her i kort form.
Opdateret 24.05.2019

Budget 2019 er den 3. oktober 2019 vedtaget af et samlet byråd bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti og Venstre. Med budgetforliget ønsker partierne grundlæggende at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder samtidig med, at der arbejdes med ambitiøse udviklingsinitiativer. Byrådet vedtog den 11. december 2017 en ny udvalgsstruktur.

Nettodriftsudgifter

Sønderborg Kommunes samlede nettodriftsudgifter er på 4.843 mio. kr. i 2019.

I nedenstående diagram kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg. Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om udgifterne under de enkelte udvalg.

nettodriftsudgifter_fordelt_paa_udvalg_uden_titel.png

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 25%
Børne og Uddannelsesudvalget 23%
Social- og Seniorudvalget 22%
Økonomiudvalget 12%
Sundhedsudvalget 10%
Teknik- og Miljøudvalget 6%
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme 2%
Erhvervsudvalget 0%

Anlægsudgifter

De samlede nettoanlægsudgifter er på 187 mio. kr. Hertil er der forudsat et anlægsrul på 23,5 mio. kr. fra budgetåret 2019 til 2020. Nedenstående diagram viser, hvordan udgifterne fordeler sig på de politiske udvalg. Brug menuen til venstre, hvis du vil læse mere om anlægsudgifterne under de enkelte udvalg.

anlaegsudgifter_fordelt_paa_udvalg_ugen_titel.png

 

Teknik- og Miljøudvalget 40%
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme 9%
Social- og Seniorudvalget 26%
Økonomiudvalget 4%
Børne og Uddannelsesudvalget 9%
Erhvervsudvalget 12%
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 0%
Sundhedsudvalget 0%

Samlede indtægter og resultat

Kommunens samlede indtægter er på 5.129 mio. kr. Nedenstående diagram viser, hvor indtægterne kommer fra.

Udgifterne til renter og afdrag udgør 107,1 mio. kr., og budgettet balancerer med et budgetteret forbrug af kassebeholdningen på 30,6 mio. kr. 

samlede_indtaegter_lagkage_final.png

 

Skatter 67%
Udligning/Generelle tilskud 32%
Lån og øvrige 1%

Diverse skatter i 2019

•    Kommuneskat: 25,7%
•    Kirkeskat: 0,93%
•    Grundskyld: 27,1 promille 
•    Dækningsafgift på erhvervsejendomme er afskaffet fra år 2015