logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Perlegade 2, 6400 Sønderborg (Burgerhjørnet)

Sønderborg Kommune udbyder nu "Burgerhjørnet" beliggende på Perlegade 2, 6400 Sønderborg.
Opdateret 09.12.2020

Infografik med salgsargumenter for Perlegade 2

Burgerhjørnet - Unik bygning med unik beliggenhed

Nu udbydes en unik bygning med en unik beliggenhed, her får du en placering lige i hjertet af Sønderborg.

 

 

Bygningen er ifølge BBR opført i 1950 og rummer 24 m2, hertil kommer en fin kælder på 59 m2.

Oprindeligt blev bygningen opført som en mindre serviceorienteret bykiosk med offentlige toilet og telefonboks. Kiosken solgte blandt andet aviser, diverse souvenirs og havde nogle gange kunst og fotoudstilling mod gaden.

De offentlige toiletter blev nedlagt i 1977, hvorefter kælderen blev anvendt til lager og kiosken blev udvidet, da trappen fra Perlegade blev fjernet. I 1984 blev bygningen omdannet til pølsebod, hvor bygningens ydre (I mere eller mindre grad), samt funktion er det vi kender i dag.

Bygningen sælges uden krav til anvendelse af bygningen. Bygningen kan derfor anvendes til de formål, som der kan opnås myndighedstilladelser til. Der gøres opmærksom på, at der i dag er et erhvervslejemål i bygningen.

I forhold til det ydre udtryk af bygningen skal den gældende lokalplan overholdes. Det betyder, at de fremtidige vedligehold, om- og tilbygninger af bygningen skal ske i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur, proportionering, samt farve- og materialeholdning. Bygningen skal ligeledes overholde den kommende ”Bymidtelokalplan” der er under udarbejdelse. Detaljer omkring denne kan fås ved henvendelse til afdeling By og Landskab (se kontaktinfo nederst på siden).

Vær opmærksom på at arealet uden for ejendommens matrikulære areal er en stadeplads, og der skal særskilt søges om tilladelse til anvendelse af arealet. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdeling Projekt og Anlæg på tlf. 88 72 64 00.

Data

Arealstørrelse

Perlegade 2 (bygning 2 i BBR) areal 65 m2, bebygget areal 24 m2, samlet erhvervsareal 24 m2, hertil samlet kælderareal 59 m2.

Opvarmning: El                                        

Forsyning: Alment vandforsyningsanlæg

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående skriftlig aftale med Ejendomskontoret. Der henvises til Jordforureningsattest under dokumenter.

Skat

Vi gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune ikke er ansvarlig for fremtidige ejendomsvurdering og deraf afledte skatter.

Udbud

Ejendommen er i udbud fra den 14. december 2020 til den 12. februar 2021 kl. 12.00. Du kan indsende bud i denne periode. Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Bud indsendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

Kriterier

Ejendommen sælges til højestbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud. Bud behandles på Økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2021.

Besigtigelse: Kan ske efter aftale med Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk tlf. 88 72 40 72. Besigtigelse kan som udgangspunkt kun foregå mellem 8 og 10 på hverdage.

Dialog og Spørgemål: kommunen står til rådighed for dialog omkring ejendommen og spørgsmål til budprocessen. Du er velkommen til at kontakte Ejendomskontoret for at booke et møde på telefon nr. 88 72 40 72 eller mail ejendomskontoret@sonderborg.dk