logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommunale funktioner er lukket ifm. Coronavirus

Som led i Corona-beredskabet er flere af kommunens institutioner lukket
Opdateret 31.03.2020

 Som konsekvens af de skærpede restriktioner i anledning af Coronavirus-pandemien er  mange af Sønderborg Kommunes afdelinger lukket.

Klik i emneoversigten og få overblik på driftstatus: 

 

Borgerservice

Borgerservice har lukket. Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15 . Torsdag kl. 8-17. Fredag kl. 8-14 på telefon: 88 72 64 00

 

Jobcentret

Jobcentret har lukket for personlig fremmøde og betjening. Jobcentret er fortsat fuldt bemandet og kan kontaktes telefonisk på Jobcentrets hotline mandag, tirsdag, onsdag kl. 8-15. Torsdag kl 8-17. Fredag, kl. 8-14 torsdag på telefon: 88 72 40 27

 • Har din virksomhed spørgsmål om arbejdsfordeling, rekruttering af medarbejdere, igangværende praktikforløb, løntilskudsforløb eller lærepladser - klik HER

Erhvervsservice

Erhvervsservice har lukket Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag, tirsdag, onsdag kl. 8.00-16. Torsdag fra kl. 8.00-17 Fredag kl. 8-16 på telefon: 88 72 71 70. Kontakt mail: Erhvervsservice@sonderborg.dk 

 

Tilflytterservice

Tilflytterservice har lukket. Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag, tirsdag , onsdag kl. 8-16. Torsdag fra kl. 8-17. Fredag kl. 8-16 på telefon: 88 72 71 70. Kontakt mail: Tilflytter@sonderborg.dk

 

Børne- og ungeområdet

Anonym Rådgivning samt Modtagelsen er åben.

Dagplejen og alle børneinstitutioner er lukket frem til den 13 april. Der etableres nødpasning af børn, hvor forældrene ikke har andre muligheder.

Alle skoler og SFO'er er lukket frem til den 13. april, men har nødberedskab. Fra den 16. marts 2020 være et nødberedskab åbent i skoler/SFO og i dagpleje/ daginstitution til 0-9-årige børn, hvis forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige, og til de børn, hvis forældre absolut ikke kan finde en anden løsning. 

Ledelserne i dagtilbud og skole er i øjeblikket i gang med at koordinere nødberedskabet. Nødpasningen vil foregå i den afdeling, hvor barnet normalt går i dagtilbud eller i skole. Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt giver besked, om behov for nødpasning. Det skal ske via Aula eller NemBarn.

Skolerne vil forsøge at opretholde en del af undervisningen, så vidt det er muligt, via eksempelvis online-opgaver eller tips til andre skoleaktiviteter. Der vil blive informeret nærmere fra den enkelte skole i Aula.  
Hold gerne øje med Sønderborg Kommunes hjemmeside og Sønderborg Kommunes Facebook-side. 

De enkelte skoler og institutioner meddeler informationer om nødberedskab mm. på NemBarn og AULA, PPR, Ressourcecentret, Børne- og ungerådgivningen, Ungecentret samt centrene på Borgmester Andersens Vej og Kærvej er lukket.

 

VidensByen er lukket, herunder planlagte arrangementer.  

 

Sundhedsområdet

Sundhedsplejen:
Sundhedsplejen fungerer med et nødberedskab. Sundhedsplejens klinik på Sundhedscenteret i Sønderborg er åben for aftalte nødvendige besøg mellem 8.00 – 15.00 (Gråsten og Nordborg klinikkerne er lukket) Alle kan kontaktes på deres sædvanlige telefonnumre og mailadresser. 

Besøg i hjemmet til nyfødte aftales med sundhedsplejersken ud fra en konkret vurdering.

Tandplejen:
Humlehøj Tandklinik er åben for aftalte nødhandlinger (Gråsten og Nordborg klinikker er lukket). Der er mulighed for henvendelse telefonisk til Humlehøj Tandklinik mandag, tirsdag, onsdag, Torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-15 på telefonnummer 88 72 41 85

Administrative medarbejdere arbejder hjemmefra, og kan kontaktes på deres sædvanlig mailadresser.

Genoptræning:
Der er nødberedskab på genoptræningen.

 

Plejecentre

Plejecentrene er låst uden adgang for besøgende – der sikres løbende kommunikation med pårørende. Aktivitetscentrene er lukket. Fra tirsdag den 17. marts, om eftermiddagen, vil daghjem på plejecentre også være lukket.
Nyindflytninger foretages som planlagt. Plejecentrene kan kontaktes telefonisk. 

Få mere information om forbud mod besøg på plejecentre og bosteder HER.

 

Handicap- og psykiatriområdet  

Beboere i botilbud bliver hjemme - de pårørende informeres. Besøg til beboere i botilbud frarådes. Misbrugscentre har nødberedskab inkl. medicinudlevering og telefonkontakt til borgere Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet- og samværstilbud samt væresteder er lukket.

 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har normal drift, men sygeplejeklinikkerne lukker fra mandag den 16. marts.

Er du borger med en kontant tilskudordning (BPA) kan du få mere information HER.

 

Kultur- og fritidsområdet

Alle kommunale idræts- og kulturfaciliteter er lukket herunder:

 • Biblioteker
 • Kommunale haller
 • Spillesteder
 • Svømmehaller
 • Point of View på Alsik er lukket. 
 • Alle kommunens udendørs fitnesspladser er lukket.

Arrangementer de pågældende steder er naturligvis aflyst.

Kommunale fritidstilbud er aflyst

 

Turistbureauet

Turistbureauet er lukket -  Der kan rettes henvendelse telefonisk mandag – fredag mellem kl. 10-17 og lørdag mellem kl. 10-13 på telefon: 74 42 35 55 . Kontakt mail: info@visitsonderborg.com

 

Teknik og Miljø - Affald og genbrugspladser, byggesager, vedligeholdelse af kommunens arealer mm.

Affald og genbrugspladser:

 • Kommunens genbrugspladser er genåbnet. Genbrugsplads Sundeved er dog stadig lukket.
 • Renovationskørsel starter tømningen kl. 05.00 (normalt kl. 06.00). Tømningen af genbrugs- og restaffaldbeholderne foregår som normalt. For yderligere information - følg med på Sonfors hjemmeside

Byggesager:

Byggesagsbehandlingen fortsætter uændret. Såfremt der er aftaler som kommunen ikke kan overholde bliver bygherre kontaktet.

Vedligeholdelse af kommunens arealer mm:

Idrætsanlæg o.l. bliver vedligeholdt i det  omfang det kræves for at undgå markante følgeudgifter.

 

Sønderborg Lufthavn

Sønderborg Lufthavn kører nødberedskab.

 

Sønderborg Kommunes kriseberedskab

Sønderborg Kommune har nedsat et kriseberedskab, som håndterer situationen løbende.

Kriseberedskabet består af:

 • Borgmesteren
 • Direktionen
 • Sundhedschef, Michael Skriver Hansen 
 • Beredskabschef, Holger Rostgaard Andersen (forbindelsesofficer til Sundhedsberedskabet)
 • Kommunikationschef, Louise Weissenborn
 • HR-chef, Aase Henriksen
 • IT-chef, Bo Mathiasen Bladmose
 • Nøglepersonale fra stabsfunktioner

Forældre skal holde sig orienteret om situationen på deres barns skole/institution på de informationskanaler, de normalt bruger i dialogen. Du kan informere dig om Sønderborg Kommunes generelle vejledning og forholdsregler 

Medarbejdere i Sønderborg Kommune kan få yderligere informationer vedr. intern drift på kommunens Intranet. Har du problemer med login kan du kontakte Anders Aasted indefor normal arbejdstid på telefon 27 90 50 29 eller mail: aaas@sonderborg.dk

Man kan løbende holde sig orienteret om Sønderborg Kommunes anvisninger på www.sonderborgkommune.dk og facebook.com/sønderborgkommune

Kontaktperson for pressen:
Sundhedschef Michael Skriver Hansen, tlf. 27 90 72 29, mail: mshs@sonderborg.dk 
Kommunikationsmedarb. Herdis Thomsen, tlf. 27 90 59 47, mail: hth1@sonderborg.dk