logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Krav om Coronapas og Mundbind

Pr. 29. november er der igen krav om coronapas og om brug af mundbind flere steder.
Opdateret 30.11.2021

Mundbind

Krav om brug af mundbind i den kollektive trafik


Der er pr. 29. november genindført krav om brug af mundbind i:

 • Busser
 • Flexbus
 • Taxa
 • Tog

Du kan læse yderligere ang. krav om mundbind HER

 

Krav om brug af mundbind eller visir i sundhedssektoren


Personer på 12 år og derover, herunder besøgende og medarbejdere, skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Dette gælder på følgende områder:

 • Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
 • Akutpladser
 • Sygeplejeklinikker
 • Tandplejeklinikker
 • Genoptræningsfaciliteter

 

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir:

Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil kun medarbejdere og lignende har adgang. Borgere og patienter under udøvelse af træningsaktivitet hos fysioterapeut og kommunale genoptræningsfaciliteter.
 • Sygeplejeklinikker
 • Tandplejeklinikker
 • Genoptræningsfaciliteter

Coronapas

Generelt om coronapasset


Folk, der er fuldt vaccineret, eller som har modtaget deres første vaccinestik inden for de sidste to uger, skal blot vise deres gyldige coronapas, hvis de eksempelvis vil på restaurant eller til større arrangementer.

Borgere, der ikke har modtaget vaccinen, kan fortsat få et gyldigt coronapas ved en negativ coronatest, eller hvis de har været smittet med COVID-19 inden for de sidste 6 måneder (perioden nedsat fra tidligere 12 mdr. til 6 mdr.).

Kravet om coronapas gælder for voksne og børn over 15 år.

Reglerne er en følge af, at Epidemiudvalget har vedtaget, at Covid-19 fra torsdag 11. november igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i en periode på én måned.

Undtagelser for krav om coronapas


Der gælder en række undtagelser til kravet om coronapas:

 • Deltagere i politiske møder, valghandlinger m.v
 • Hvis du kan fremvise dokumentation for, at du er undtaget fra test (fås på Borgerservice. Selvom du tidligere har fået en attest, skal du have en ny - den gælder i 3 mdr.). Dokumentet skal fremvises sammen med ID i form af pas, kørekort, sundhedskort eller andet identitetskort.
Her kan du hente dit coronapas 
Krav om coronapas - sårbare og udsatte personer


Der indføres krav om coronapas for besøgende på:

 • sociale tilbud
 • plejehjem
 • sygehuse
 • steder hvor der leveres rehabiliterende forløb efter § 83 og genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86. 

Det bemærkes, at kravet om coronapas kun omfatter lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det vil sige, at borgerens egen lejlighed eller eget værelse ikke vil være omfattet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Nære pårørende 
Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Krav om coronapas - kultur og forlystelser?


Du skal vise coronapas følgende steder, hvis der 

 • Indendør er over 100 tilskuere/deltagere
 • Udendørs er over 1.000 tilskuere/deltagere

Koncerter, scenekunst mv. (fx teater og musical), biografer og storskærmsarrangementer, betalende tilskuere til idrætsarrangementer, samt besøgende på museer, kunsthaller, videnpædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg og akvarier, badelande, legelande og svømmehaller, forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer.

Krav om coronapas - folkekirken og andre trossamfund


Hvis der er over 200 tilskuere/deltagere indendørs, skal du bruge coronapas følgende steder:

Menighedsarrangementer, gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser.

Krav om coronapas - folkeoplysning

Hvis der er over 200 tilskuere/deltagere indendørs, skal du bruge coronapas følgende steder:

Kursister på aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Krav om coronapas - konferencer mv.


Hvis der indendørs er over 200 og udendørs over 2.000 tilskuere/deltagere  skal du bruge coronapas følgende steder:

Konferencer, messer, foredrag og dyrskuer.