logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Covid-19 pulje til kultur, idræt og fritidsområdet

Læs mere og ansøg om tilskud fra Covid-19 puljen for kultur- og idrætsforeninger samt institutioner til forskellige arrangementer.
Opdateret 05.02.2021

Hvad kan vi søge om tilskud til?

I kan søge om tilskud til indtægtsgivende arrangementer og aktiviteter som afholdes i 2021.

Hvem kan søge om tilskud fra Covid-19 puljen?

Kultur- og idrætsforeninger samt institutioner, der udvikler aktiviteter og arrangementer for borgere i Sønderborg Kommune, men som på grund af den delvise nedlukning af landet ikke har haft indtægtsgivende aktiviteter i normalt omfang.

Hvilke forudsætninger er der for at ansøge?

 • Et tilskud fra puljen forudsætter, at ansøger afvikler et publikumsrettet arrangement eller aktivitet
 • Puljen yder tilskud op til 50% af arrangementets udgifter
 • Der kan maks. søges om 50.000 kr. pr. arrangement
 • Hver ansøger kan højst modtage 100.000 kr. fra puljen
 • Der kan ikke søges tilskud for allerede afholdte arrangementer og aktiviteter
 • Arrangementet skal være afviklet i 2021

Hvad skal min ansøgning indeholde?

 • Fakta om ansøger – husk CVR nummer
 • Kort beskrivelse af arrangement (indhold og program)
 • Formål med arrangement
 • Budget med forventede indtægter og udgifter
 • Konkret beløb, der ansøges om – gerne med beskrivelse af hvad støtten skal gå til
 • Oplysninger om eventuelt medfinansiering

Hvordan ansøger jeg?

Ansøgningerne sendes til Kultur, Idræt og Fritid, Perlegade 53, st., 6400 Sønderborg. E-mail: fritid@sonderborg.dk

Tidsplan for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i 2021

Ansøgningsfrist:

4. februar

11. januar

4. marts

4. februar

15. april

5. marts

6. maj

9. april

3. juni

7. maj

12. august

11. juni

9. september

13. august

7. oktober

10. september

4. november

8. oktober

2. december

5. november

Øvrige oplysninger

Hvordan får vi udbetalt pengene?

Udbetaling sker efter aftale med dig som ansøger, typisk inden arrangementet.

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

 • Arrangementer og aktiviteter, der understøtter eller udvikler aktiviteter inden for kultur, idræt og fritidsområdet
 • Arrangementer med egenfinansiering
 • Arrangementer der understøtter kommunens Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022 eller Kulturkompasset 2025.

Hvad gør vi ved aflysning eller udskydelse?

 • Hvis jeres arrangement udskydes på grund af Covid-19 til 2022, skal I oplyse Kultur, Idræt og Fritid om det.
 • Ved aflysning af et arrangement der har modtaget tilskud gælder, at allerede afholdte uopsættelige udgifter betales, og at resten af tilskuddet tilgår Sønderborg Kommune.

Markedsføring

Vi aftaler også, hvorvidt Sønderborg Kommunes logo skal indgå i eventuel markedsføringsmateriale, eller hvordan det skal fremgå, at Sønderborg Kommune har støttet arrangementet.

Efter arrangementet

Efter I har afviklet jeres arrangement, er I forpligtet til at give en tilbagemelding. Her skal I både indsende et regnskab for afholdte udgifter samt udfylde et elektronisk evalueringsskema.