logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Damgade, Sønderborg

Sønderborg Kommune sælger det sidste attraktive område på Damgade til erhvervsgrunde i den nordlige del af Sønderborg ud til Grundvigs Alle og Ulkebøl Dam.
Opdateret 30.10.2020

Banner billede af Damgade med salgspunkter

Sønderborg Kommune sælger det sidste attraktive område på Damgade i den nordlige del af Sønderborg ud til Grundvigs Alle og Ulkebøl Dam. Området ligger op ad andre kultur- og fritidsvirksomheder og er:

  • kommuneplanlagt til offentlige formål
  • placeret så du kan tage bybus lige til døren
  • omfattet af Skilte og Facadelokalplan og en ældre byplanvedtægt, der ikke forhindrer, at arealet kan benyttes til sports-, kultur- eller fritidsformål
  • placeret i et område, hvor der i forvejen er en blanding af sports-, kultur- eller fritidsformål
  • ikke byggemodnet hvilket betyder, at der ikke er betalt tilslutningsbidrag.

Bebyggelsesprocenten på grunden er jf. byplanvedtægten 30%. Afhængig af det planlagte projekt er det muligt at søge dispensation herfor.

Øvrige krav til byggeriets udformning, herunder højde og etager, vil blive stillet i overensstemmelse med Bygningsreglementet.

Hvis du har et bestemt projekt i tankerne, så er du meget velkommen til at få det screenet ved at kontakte kommunens Erhvervsservice. Så får du inden for nogle dage svar på, hvilke krav du skal overholde. Se kontaktinformation på Erhvervsservice her.

Hvordan køber jeg grundene?

Udfyld købsaftalen og send til ejendomskontoret eller kontakt os (se kontaktoplysninger nederst på siden), så udfylder vi en købsaftale på det areal, du ønsker at købe.

 

 

 

Sådan kan arealet udstykkes

Arealerne sælges kun i (del)arealer, så det bagvedliggende stykke er større eller mindst lige så stort som arealet ud til Damgade.

Skitsem af Damgade

Salgsvilkår

  1. Købstilbud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
  2. Salg sker med fuld ansvarsfraskrivelse for ejer og som et erhvervssalg.
  3. Grunden skal anvendes i overensstemmelse med det formål, der er beskrevet i Købsaftalen. Etableringen af grunden til det påtænkte formål skal være iværksat senest 1 år efter købet og være færdigrealiseret senest 3 år efter købet.

Spørgsmål: Har du spørgsmål til salg eller budprocessen er du velkommen til at kontakte Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Data

Pris

Prisen på arealerne er 100 kr. pr m2.

Areal

Arealet er på sammenlagt ca. 11.500 m2.

Besigtigelse

Kan ske på egen hånd eller efter aftale med Ejendomskontoret ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Jordbundsprøver

Potentiel køber kan få lov til at tage jordbundsprøver efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Det er et vilkår herfor, at der betales for fuld reetablering, såfremt arealet ikke købes.

Planmæssige rammer

Ejendommen er omfattet af Skilte- og Facadelokalplanen 0-0112, der regulerer den skiltning som ejendommen vil kunne opnå tilladelse til. Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 4.5.008.D. for offentlige formål.

Forurening

Matriklen er omfattet af områdeklassificering og det vil sige, at jordflytning skal anmeldes til kommunen.

Forsyning

Køber betaler selv for tilslutning af alle forsyningsledninger.

Varme

Området er beliggende i fjernvarmeområde.

Udstykning og skødeskrivning

Køber skal selv betale for udstykning og skødes samt tinglysning herfor.

Arkæologi

Arealerne er ikke arkæologisk forundersøgt. Det er bygherre selv, der skal iagttage reglerne om fortidsminder efter museumslovens § 27 og tage kontakt til Museums Sønderjylland. Se mere om risiko og kontaktinfo i museets udtalelse under dokumenter.