logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Deltidsplads ved barsel eller forældreorlov
Opdateret 20.01.2021

Forældre, der afholder fravær i medfør af barselsloven, har iflg. dagtilbudsloven, §27b, ret til en 30 timers deltidsplads til børn i kommunale dagtilbud eller private institutioner i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling, Se gældende takster

Deltidspladsen kan benyttes dagligt i tidsrummet fra kl. 08.00 til 14.00.

Retten til en deltidsplads gælder for en sammenhængende periode pr. barn.  

Forældre kan dog have op til 5 uger, hvor barslen bliver afbrudt (ved ferie eller lignende), uden at miste deltidspladsen. Forældre har pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis barslen afbrydes eller ophører på anden vis med mere end 5 uger.

Der kan ikke søges om en deltidsplads til børn, der er indmeldt hos private børnepassere.

Ansøgning om en deltidsplads skal sendes til raadhus@sonderborg.dk att. Pladsanvisningen senest 2 måneder før den ansøgte periodes start. Perioden skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om den ønskede periode for deltidspladsen
  • Dokumentation på at en af forældrene er på barsel/forældreorlov i perioden (f.eks. barselsaftale med arbejdsgiver eller A-kasse)

Når deltidspladsen ophører, indmeldes barnet på en fuldtidsplads i samme institution, med mindre forældre tilkendegiver andet.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Pladsanvisningen på tlf. 8872 4755 eller pladsanvisning@sonderborg.dk