logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Delvis nedlukning af Sønderborg Kommune

Her kan du læse mere om, hvad den delvise nedlukning af Sønderborg Kommune betyder for vores service.
Opdateret 06.04.2021

 

Borgerservice

Borgerservice har åbent på telefonerne. Borgerservice vurderer henvendelserne individuelt, og forsøger i videst muligt omfang at håndtere kontakten digitalt. Få mere information her.

Teknik og Miljø

Kvikcafeen lukkes ned for fysisk ”drop in”, det vil sige at du skal have en aftalt tid, hvis der skal være et fysisk møde.
Kvikcafeen kan kontaktes på mail: byg-bolig@sonderborg.dk

Erhverv og Turisme

Erhvervsservice er lukket for fysisk fremmøde, men kan kontaktes på mail og telefon. Der afholdes virtuelle møder. Det vil være muligt for virksomhederne at få hjælp med forudgående aftale.

Kontaktinformation Erhvervsservice: erhvervsservice@sonderborg.dk / 88 72 71 70

Turistbureauet lukkes ned, men kan kontaktes på mail eller telefon. Turistkontoret: info@visitsonderborg.com / 74 42 35 55

Der kan findes yderligere information på https://www.visitsonderborg.dk/

Børn & Unge 

Dagtilbud:

Dagtilbud er åben med pasning i alle tilbud.

Det er et krav at der benyttes mundbind / visir når du aflevere/afhenter børn på dagtilbud

Skoler og SFO

0. - 4. klasse:

0. – 4. klasse er åben. Der er normal daglig åbningstid i SFO og klub.

Genåbningen sker i henhold til Sundhedsstyrelsens aktuelle retningslinjer

Aflevering og afhentning af elever bør så vidt muligt, foregå uden for skolen. Er det nødvendigt at komme inden for på skolen, er der krav om, at forældre og andre besøgende bærer mundbind eller visir.

5. - 8. klasse

Elever i 5.- 8. årgang møder fysisk i skole, hver anden uge og hver anden uge modtage undervisning hjemme. 

Såfremt skolen benytter muligheden for et fysisk fremmøde skal det sædvanlige klubtilbud være til rådighed for tilmeldte elever.

9. og 10. klasse

Eleverne i 9. og 10. årgang skal møde op på skolen hver anden uge og hver anden uge modtage nødundervisning hjemmefra. Skolerne skal sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge.

Specialskoler og specialklasser

Alle elever på specialskoler og i specialklasser, uanset årgang, har fremmøde på skolen. 

 

Familie- og Handicapområdet:

  • Sårbare grupper er undtaget fra restriktioner.  Møder og sagsbehandling foregår i videst muligt omfang online og telefonisk. Uopsættelige samtaler vil blive afviklet.
  • PPR - Indsatsen suspenderes ikke, men tilbydes digitalt eller telefonisk.
  • Indsatser for børn og unge (Borgmester Andersens Vej og Kærvej). Sønderborg Kommune fastholder indsatsen for sårbare børn og unge og deres familier.

Jobcenter 

Den delvise nedlukning medfører ikke ændringer i forhold til åbningstider. Indgangen er åben, så borgerne har mulighed for at komme i jobcentret og melde sig ledige.

Indsatserne i Jobcentret er delvis suspenderet. Opgaverne løses så vidt muligt digitalt eller pr. telefon.

Sundhed 

Forebyggelsestilbud i sundhedscentret omlægges til digitale og virtuelle tilbud.
Genoptræning fortsætter primært uændret.

Tandplejen og klinikkerne har fortsat åben. Har du en aftale i Tandplejen, kan du derfor møde op.
Ved afbud grundet mistanke om COVID-19 ring da på tlf. 88 72 41 85.

Sundhedsplejen arbejder som normalt. 

Ældre, Handicap og Psykiatri

Tilbud på senior-, handicap-, og psykiatriområdet fortsætter. Borgerne vil stadig modtage den daglige hjælp, du er vant til. Men nogle tilbud kan ændre form, fx erstattes nogle af de fysiske møder med virtuelle møder. 

Genbrugspladser

Genbrugspladserne er igen åbne som normalt. Du kan også fortsat benytte adgang365 ordningen.

Vær opmærksom på de gældende retningslinjer.

Få mere information på: www.sonfor.dk

Kultur og Fritid

Kulturinstitutioner som svømmehaller, idrætshaller, og biblioteker er lukket.

Uddannelsessøgende kan i den betjente åbningstid afhente bestilte materialer og aflevere materialer på hovedbiblioteket i Multikulturhuset samt på bibliotekerne i Gråsten og Nordborg. Øvrige borgere får også mulighed for at låne forudbestilte materialer og aflevere materialer.

Der vil IKKE være mulighed for at tage ophold i bibliotekslokalet eller lade sig inspirere af samlingerne på biblioteket. Det er udelukkende afhentning og aflevering.

Musikskolen er lukket for fysisk fremmøde, men omlægger til virtuel undervisning resten af året.

Professionel idræt 

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede fx Superligakampe.

Vedr. udendørs foreningsaktiviteter, idræt og legepladser m.v. 

Fra den 16. december er al indendørs idræt i Danmark lukket. For udendørs idræt gælder per 1. marts et forsamlingsloft på 25 personer.