Rammeaftale på det specialiserede socialområde

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

Kommunerne og Regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark. Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Rammeaftalen udarbejdes i kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Rammeaftalen genforhandles årligt.
 
Rammeaftalen 2021-2022 for Syddanmark har fortsat den overordnede ambition, at der i 2021-2022 er  fokusering på kvantitet, pladser og økonomi. Der vil fortsat være fokus på at anvende de kommunale ressourcer bedst muligt med udgangspunkt i de bedste tilbud til borgerne. Et nyt fokus er at forbedre overgangen mellem sektorer.

Image
Alspigen på Rådhustorvet

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg