logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

DSB-grunden ved Sønderborg Rutebilstation

Kan din virksomhed kombinere kreativitet og fødevarer, så har vi rammerne til dig. Sønderborg Kommune udlejer tre erhvervsejendomme på DSB-grunden, Jernbanegade 1C, 6400 Sønderborg for en 10-årig periode.
Opdateret 22.09.2020

Billede af DSB grunde til leje med salgspunkter

Sønderborg Kommune skal ikke selv anvende de tre bygninger på DSB-grunden og derfor udbydes de nu til leje i en 10 årig periode til en virksomhed, der vil benytte bygningerne til initiativer, der understøtter kommunens Fødevarestrategi. De rå og rustikke rammer er perfekte til at udvikle spændende og utraditionelle virksomhedskoncepter. Se fødevarestrategien under "Dokumenter" nederst på siden.

Bygningerne, der rummer tre bygninger med et samlet bygningsareal på i alt 6.746 m2, udlejes til højestbydende over mindsteprisen på 150.000 kr. om året. Det er dog et vilkår, at budgiver ved budafgivelsen, præsenterer et skitseprojekt, der lever op til en eller flere af Fødevareplanens tre indsatsområder. Bygningernes rå struktur indbyder til kreative og innovative tilgange inden for udvikling, produktion, distribution og salg af fødevarer.

Det er et vilkår, at det skitserede projekt er iværksat senest 1 år efter lejeperiodens ikrafttrædelse. Bygningerne udlejes ”som de er” og derfor skal lejer selv indsætte og opgradere de installationer, der er i bygningen. Vilkårene fremgår i detaljer af lejeaftalen, som ligger under Dokumenter nederst på siden.

Udbuds og lejevilkår

Udbudsperioden: 15. september 2020 til torsdag den 2. november 2020 kl. 12.00.

Efter budfristen gøres buddene op og bygningerne udlejes til højstbydende, hvis projektet understøtter Handleplan for Fødevarer.

Sådan byder du

Du skal indsende dit bud ved at indsende Lejeaftalen (ligger under dokumenter) på mailadressen DSBgrunden@sonderborg.dk. Husk at udfylde nødvendige data om virksomheden og skrive selve buddet på lejen på side 3. Du får en automatisk kvittering for indsendt bud.

Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.

Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest den 2. november 2020 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder end som beskrevet her accepteres ikke.

Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår fra budgivers side vil gøre buddet ugyldigt.

Efter budfristen bliver der truffet beslutning om hvilken virksomhed, der kan leje ejendommen. Kommunen har ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle.

Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.

Udleje sker med fuld ansvarsfraskrivelse for ejer og som et erhvervslejemål.

Data

Mindstepris

Mindsteprisen på årlig leje er 150.000 kr. Der skal indbetales depositum på 25.000 kr. umiddelbart efter Udlejers accept af lejeaftalen, og der skal stilles sikkerhed for 100.000 kr.

Areal

Arealet er på ca. 5.000 m2.

Lejens periode

Lejen træder i kraft den 1. december 2020 (eller 1. januar 2021) og varer til den 30. november 2030 (eller 31. december 2029).

Besigtigelse

Kan ske efter aftale med Ejendomskontoret: ejendomskontoret@sonderborg.dk, tlf. 88 72 40 72.

Parkering

Du skal være opmærksom på, at udviklingen af visse projekter kræver, at virksomheden stiller areal til rådighed til parkering. Denne parkering skal foregå på det areal, der indgår i lejen. Offentlige parkeringspladser kan ikke indregnes i dette krav.

BBR

Der udlejes bygningsnummer 2, 3 og 4 samt det mellemliggende areal i gården samt ca. 7 meter syd for bygning 4.

Bygningerne

Lejer skal selv betale for istandsættelse af bygningen både ude og inde, så det opfylder de krav, som Lejer ønsker til funktion. Når lejeperioden er slut, skal alle bygningsdele reetableres uden udgift for Udlejer, med mindre andet er aftalt.

Planmæssige rammer

Ejendommen er omfattet af Skilte- og Facadelokalplanen 0-0112, der regulerer den skiltning som ejendommen vil kunne opnå tilladelse til. Ejendommen er beliggende i Kommuneplanramme 4.1.019.C. for centerområde.

Forurening

Ejendommen er V1 kortlagt og det kræver en jordhåndteringsplan, hvis lejer ønsker at flytte jord ud af matriklen.

Vedligehold og Installationer

Det lejede overtages i den stand det er og forefindes, og det er lejers ansvar at udbedre og nyinstallere alle installationer, der er nødvendige for at udvikle det projekt, som der ønskes. Lejer skal selv vedligeholde alle bygningsdele både udvendige og indvendige.

Ændringer til udbud

Tilføjet dato Ændring
22.9.2020 Udbudsperioden er forlænget med 14 dage, hvilket giver mulighed for at lejen påbegyndes 1 måned senere.
15.9.2020 Nyt kort over grunden, samt opdateret kort i lejekontrakt på side 2.

LER-dokumenter