logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fokusområde: Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber

Familie på gåtur

En politik for medborgerskab

Som kommune ønsker vi at arbejde for et medborgerskab, hvor alle har mulighed for og lyst til at bidrage til fællesskabet.

Folkeoplysnings- og aftenskolepolitik

Folkeoplysning og aftenskole

Folkeoplysningens formål er at fremme demokrati og aktivt medborgerskab.

Frivillighedspolitik 2016-2019

Frivillighedspolitik

Det frivillige sociale arbejde er en betegnelse for aktiviteter, som frivillige organisationer udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Borgerforsamling der klapper

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse skal være med til at styrke mange aspekter af fremtidige borgerinitiativer. Læs mere om politikken her.

Oversigtskort over Sønderborg Kommune med større byer, der får en bystrategi

Bystrategier

Baggrund og formål med bystrategierne. Vi vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer.

Forside Bosætningsstrategi

Bosætningshandleplanen

Bosætningshandleplanen henvender sig til alle med interesse for hele Sønderborg Kommunes fremtid.

Gademaleri i Sønderborg

Kulturkompasset 2025

Strategien er et redskab til at skabe sammenhæng i planlægning og politiske beslutninger.

Den digitale lokalplan

Lokalplaner

Her finder du et link til de digitale lokalplaner.

Sønderborg positioneringsplan - udsigt i verdensklasse

Positioneringsplan for Sønderborg Kommune

Sønderborg - udsigt i verdensklasse

Foto af en mor med to børn der går på en sti

Stihandlingsplan

Her kan du læse stihandlingsplan 2018-2022, der blev vedtaget i byrådet oktober 2017.

Forside strategi

Strategi for byliv og infrastruktur

Trafikplanen skal skabe grundlaget for et spændende byliv og gøre Sønderborg til en bæredygtig by.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.