logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

9 anmeldeordninger for husdyrbrug

Her finder du links til de 9 anmeldeordninger for husdyrbrug.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de... Læs mere

Opdateret 22.08.2019

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal opfyldes for at ordningen kan anvendes. Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Anmeldelser skal indsendes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk. Her kan du logge ind via privat eller erhverv NemLog-in med nøglekort eller NemID nøglefil.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder. 

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Du kan anmelde følgende ting (jf. kap. 3 i bekendtgørelsen):

§ 10- Forskellige driftsbygninger

Hvis du skal i gang med at etablere, udvide eller ændre en driftsbygning (halmlade, maskinhal, malkerum, kornlager med videre) som er erhvervsmæssigt nødvendigt.

§ 11- Ensilageopbevaringsanlæg

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et ensilageopbevaringsanlæg (ensilageplads, ensilagesilo med videre).

§ 12 - Gødningsopbevaringsanlæg

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre et opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.

§ 13 - Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

Hvis du skal etablere produktionsareal til vinteropstaldning af dit dyrehold til naturafgræsning.

§ 14 - Hobbydyr- produktionsareal

Hvis du vil etablere et produktionsareal til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter, bestående af andre dyretyper end der allerede er på husdyrbruget.

§ 15 - Skift mellem dyretyper

Hvis du vil foretage et skift mellem dyretyper eller ændre på produktionsformen inden for en dyretype eller flytte dyr mellem eksisterende staldafsnit. Gælder kun for husdyrbrug der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16 b.

§ 16 - Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde

Hvis du skal skifte den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde.

§ 17 - Afprøvning af miljøteknologi

Hvis du vil afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

§ 18 - Produktionstilpasning (malkekøer)

Hvis du vil øge mælkeydelsen pr. malkeko i eksisterende stalde. Gælder ved husdyrbrug der er godkendt efter hudsyrbruglovens §§ 10-12.

§ 19 - Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Hvis du har et husdyrbrug med en ny §§ 16a eller 16b godkendelse/tilladelse, kan du her anmelde skift mellem dyretyper staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde.

husdyrbrug svin