logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Her finder du links til anmeldeordningerne for husdyrbrug.
Opdateret 01.10.2021

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal opfyldes for at ordningen kan anvendes. Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Anmeldelser skal indsendes til kommunen via husdyrgodkendelse.dk. Her kan du logge ind via privat eller erhverv NemLog-in med nøglekort eller NemID nøglefil.

Sagsbehandlingstiden er ca. 2 måneder. 

Du kan anmelde følgende ting (jf. kap. 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug):

§ 10- Forskellige driftsbygninger

Hvis du skal i gang med at etablere, udvide eller ændre en driftsbygning (halmlade, maskinhal, malkerum, kornlager med videre) som er erhvervsmæssigt nødvendigt.

§ 11- Ensilageopbevaringsanlæg

Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et ensilageopbevaringsanlæg (ensilageplads, ensilagesilo med videre).

§ 12 - Gødningsopbevaringsanlæg

Hvis du skal etablere, udvide eller ændre et opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft.

§ 13 - Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning

Hvis du skal etablere produktionsareal til vinteropstaldning af dit dyrehold til naturafgræsning.

§ 14 - Hobbydyr- produktionsareal

Hvis du vil etablere et produktionsareal til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter, bestående af andre dyretyper end der allerede er på husdyrbruget.

§ 15 - Skift mellem dyretyper

Hvis du vil foretage et skift mellem dyretyper eller ændre på produktionsformen inden for en dyretype eller flytte dyr mellem eksisterende staldafsnit. Gælder kun for husdyrbrug der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16 b.

§ 16 - Skift i miljøteknologiske løsninger og bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde

Hvis du skal skifte den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde.

§ 17 - Afprøvning af miljøteknologi

Hvis du vil afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg.

§ 18 - Produktionstilpasning (malkekøer)

Hvis du vil øge mælkeydelsen pr. malkeko i eksisterende stalde. Gælder ved husdyrbrug der er godkendt efter hudsyrbruglovens §§ 10-12.

§ 19 - Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi

Hvis du har et husdyrbrug med en ny §§ 16a eller 16b godkendelse/tilladelse, kan du her anmelde skift mellem dyretyper staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde.

husdyrbrug svin