logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning/gyllebeholdere

Læs om hvilke regler der gælder for gyllebeholdere.
Opdateret 01.10.2021

Krav om alarm på gyllebeholder

Ejer du en gyllebeholder på mere end 100 m³, skal du måske have installeret alarm på gyllebeholderen. Det er beholderens geografiske placering, der er afgørende for, om der skal installeres en alarm.

Hvis gyllebeholderen ligger inden for 100 m fra en sø på mere end 100  eller et åbent vandløb, skal den have installeret en gyllealarm. Se mere på kortet nederst på siden.

Krav til alarmsystemet

Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Det anbefales desuden, at der anvendes et alarmsystem, som kan registrere stigning i gylleoverfladen, når der pumpes til beholderen.

Ligger din beholder på en skråning, der hælder mere end seks grader, skal du derudover etablere en vold eller barriere.

Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt:

Krav

Beliggenhed

Barriere

Alarm

Terrænændring

I risikoområde* < 100 meter fra åbne søer og vandløb

X

X

 

I risikoområde* > 100 meter fra åbne søer og vandløb

 

X

X

Udenfor risikoområde* < 100 meter fra åbne vandløb og søer

 

X

 

*) = område hvor terrænet skråner mere end en gennemsnitlig hældning på seks grader fra beholder mod åbne vandløb eller sø på over 100 m2