logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Brandteknisk byggesagsbehandling

Når vi behandler en byggesag, sikrer vi at byggelovens bestemmelser er overholdt.
Opdateret 08.08.2019

Sønderborg Brand og Redning er kommunes særlige sagkyndige på brandområdet og rådgiver Sønderborg Kommunes bygningsmyndighed om brandmæssige forhold i forbindelse med byggesagsbehandling.

Når en byggesag behandles sikres det, at Bygningsreglementets bestemmelser er overholdt, eller om der bør stilles yderligere krav for at opnå det krævede sikkerhedsniveau i tilfælde af brand.

For at sikre bygherrer i Sønderborg Kommune en så god service som muligt, deltager Sønderborg Brand og Rednings sagsbehandlere desuden ofte i indledende møder med de rådgivende arkitekter.

Funktionsbaserede byggesager

Udover den mere traditionelle byggesagsbehandling, er der gennem de sidste par år i samarbejde med bygningsmyndigheden behandlet en række såkaldte funktionsbaserede byggerier.

Disse sager er specielle, idet de på grund af deres arkitektur og funktion ikke kan behandles traditionelt efter de detaljerede bestemmelser i bygningsreglementet, men må behandles efter et specielt koncept, hvor det ønskede sikkerhedsniveau eftervises og dokumenteres af bygherres brandtekniske rådgiver.

Alsion, Borgen og det kommende hotel (Alsik) på havnefronten er eksempler på funktionsbaserede byggesager.

Virksomheder og oplag omfattet af beredskabsloven.

Opbevaring, anvendelse og fremstilling af brand- eller eksplosionsfarlige stoffer og produkter er omfattet af særlige brand- og eksplosionsforebyggende regler.

De brandforebyggende regler er fastsat og behandles alene af Sønderborg Brand og Redning. Ifølge loven kan følgende virksomheder og oplag være omfattet af reglerne:

  • Oplag eller produktion med brandfarlige væsker, gasser, træ, plast, korn, mel mv.
  • Højlagre
  • Områder med eksplosiv atmosfære – ATEX
  • Risikovirksomheder – Seveso
  • Se beredskabslovens § 33

Sønderborg Brand og Redning kan desuden bestemme, at bygninger og grundarealer, som udgør en vis risiko og ikke er omfattet af specifikke regler, skal indrettes og benyttes, så risikoen for brandfare mindskes mest muligt, og forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere