logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Deponeringsegnet

Information om deponeringsegnet affald.
Opdateret 27.04.2020

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan forbrændes, genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal deponeres efter anvisning fra kommunen.

Sønderborg Kommune anviser affald til deponi, herunder alt eternit, til:

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Sønderborg Kommunes anvisningsliste over specifikke affaldsfraktioner til deponi (ikke udtømmende).

Fremgår dine affaldstyper ikke af positivlisten eller anvisningslisten, skal du kontakte Erhverv og Affald og få en konkret anvisning.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere