logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Digital Post for virksomheder

Her finder du oplysninger og vejledning om Digital Post for virksomheder, foreninger og organisationer med et CVR-nummer.
Opdateret 27.04.2020

Alle virksomheder, foreninger og organisationer med et CVR-nummer skal have en digital postkasse på Virk.dk. Postkassen er lovpligtig og gratis.

Som led i effektivisering af den offentlige sektor er der indført Digital Post fra det offentlige til virksomheder. Sønderborg Kommune og andre offentlige instanser vil fremover primært kommunikere digitalt. Breve som fx sygedagpenge, tilskudsordninger vedr. jobskabelse, tilladelser, årsregnskab m.v. bliver sendt til virksomhedens digitale postkasse. Det er jeres ansvar at læse disse breve, da et digitalt brev jf. loven har samme status som et fysisk brev.

Den digitale postkasse følger virksomhedens CVR-nummer, selvom virksomheden skifter adresse eller e-mail.

Hvor findes virksomhedens digitale postkasse?

Virksomhedens digitale postkasse findes på Virk.dk. For at kunne tilgå postkassen, skal man bruge en NemID medarbejdersignatur, som kan bestilles på Nets-Danid.dk. De tre første NemID medarbejdersignaturer er gratis. 

kan selv vælge, hvordan posten skal håndteres. F.eks. om I vil læse posten på Virk.dk eller om den automatisk skal videresendes til virksomhedens egne systemer. Det er også muligt at få en besked på mail eller sms, når ny post modtages. Læs mere på Virk.dk.

Hvem skal have en digital postkasse?

Som udgangspunkt får alle virksomheder i Danmark en digital postkasse. En virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. 

Hvis du ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtigt at du først læser vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post.

Du finder vejledningen i dokumentboksen nederst på denne side. 

Hvordan søger virksomheden fritagelse?

Selve anmodningen om fritagelse fra Digital Post skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservicecentret. Det er altså ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen. Anmodning kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. For at anmodningen kan behandles, skal blanketten Anmodning om fritagelse fra Digital Post for virksomheder udfyldes.

Du finder blanketten i dokumentboksen nederst på denne side. 

Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige fremmøde.

Har du spørgsmål?

På virk.dk kan du læse mere om Digital Post. Her finder du også kontaktoplysninger til supporten, der kan hjælpe dig med både NemID medarbejdersignatur, administratorspørgsmål og vejledning i Digital Post. 

Du er også velkommen til at kontakte Biblioteket Sønderborg der tilbyder it-vejledning til foreninger og mindre virksomheder. Læs mere her.

Du kan også kontakte Sønderborg Kommunes Borgerservice.

Love og regler

Reglerne om obligatorisk Digital Post er beskrevet i Lov om Offentlig Digital Post, som trådte i kraft for virksomheder, foreninger og organisationer med et CVR-nummer den 1. november 2013. Du kan læse loven på www.retsinformation.dk.