logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Eksport af affald

Vil I eksportere affald til udlandet, skal I være opmærksomme på de gældende regler for de forskellige affaldsbetegnelser.
Opdateret 27.04.2020

Når affald importeres til Danmark eller eksporteres til andre lande, gælder der nogle regler og procedurer. Formålet med reglerne er at sikre, at affaldet bliver behandlet sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, så mennesker og miljø bliver beskyttet mod skadelige eller problematiske stoffer. Du kan læse mere om reglerne her på siden.

Genanvendeligt ikke farligt affald

Når I vil eksportere genanvendeligt ikke farligt affald (grønt affald) til genanvendelse, skal følgende være på plads, inden I begynder transporten:

  1. I skal have en kontrakt med den udenlandske modtager. Kontrakten skal indeholde en forpligtigelse for affaldsproducenten eller modtageranlægget til at:
    • tage affaldet tilbage eller sikre, at det nyttiggøres på en alternativ måde og
    • om nødvendigt at sørge for opbevaring af affaldet i mellemtiden.
  2. I skal udfylde en ledsagerformular fra Miljøstyrelsen, der skal være i lastbilen under eksporten.
  3. Affaldet skal være sorteret på lastbilen.

Genanvendeligt ikke farligt affald fx pap, papir, metal og elektronik, betegnes som grønt affald i EUs transportforordning. 

Genanvendeligt farligt affald

Hvis I vil eksportere genanvendeligt farligt affald (orange affald), skal I anmelde transporten til Miljøstyrelsen i god tid før eksporten. Anmeldelsesblanketten fås hos Miljøstyrelsen på www.mst.dk

Eksport af deponi eller brændbart affald er kun tilladt, hvis affaldet ikke kan brændes eller deponeres i danske anlæg. Ønsker I at eksportere deponi eller brændbart affald, skal i anmelde det til Miljøstyrelsen. Anmeldelsesblanketten får I hos Miljøstyrelsen på telefon 32 66 01 00 eller www.mst.dk.

Hvilken farve har affaldet?

Farverne refererer til bilag i EUs transportforordning, hvor de forskellige affaldsfraktioner er listet op. Hvis du ikke kan finde affaldet på listen, skal du kontakte Miljøstyrelsen.

Eksport af affald til lande uden for OECD

Hvis I vil eksportere affald til lande uden for OECD, skal I henvende jer til Miljøstyrelsen. Kontakt Miljøstyrelsen.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere