logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Affald, miljø, vand og jord

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig der har virksomhed i Sønderborg.

Kortudsnit viser områdeklassificering

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Korn med vanddråber

Markvanding

Her kan du søge om tilladelse til markvanding og vanding af golfbaner. Du kan også læse om, hvordan en markboring skal etableres.

Billede af paragraf

Regulativer og forskrifter

Hvordan skal affald sorteres og hvor længe må bilen holde i tomgang? Her kan du læse reglerne.

Vandmåler

Oppumpet grundvand skal indberettes

Vandværker, landmænd og andre med tilladelse til at oppumpe grundvand, skal indberette mængden af vand der pumpes op.

Afløb med spildevand

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand eller overfladevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til offentlig kloak eller til vandløb, sø eller hav.

Billede af en kalender

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelses- virksomheder.

Vandboring på mark

Vandboring til drikkevand, markvanding og erhverv

Hvis du vil indvinde grundvand til fx markvanding eller drikkevand, skal du først have en tilladelse fra kommunen.

Billede af en lup med teksten tilsynsrapport

Arkiv for tilsynsbreve - miljø

I vores arkiv kan du læse de tilsynsbreve kommunen udarbejder til virksomheden.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.