logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Affald, miljø, vand og jord

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig, der har virksomhed i Sønderborg.

Kortudsnit viser områdeklassificering

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Afløb med spildevand

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder med processpildevand eller overfladevand skal have en spildevandstilladelse, inden der må afledes spildevand til offentlig kloak eller til vandløb, sø eller hav.

Billede af en kalender

Miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelsesvirksomheder.

Miljøtilsyn

Miljøtilsyn for virksomheder og landbrug

Kommunen skal føre tilsyn med virksomheder og landbrug, der er omfattet af Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Vandboring på mark

Vandboring til drikkevand, markvanding og erhverv

Hvis du vil indvinde grundvand til fx markvanding eller drikkevand, skal du først have en tilladelse fra kommunen.