logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Farligt affald og klinisk risikoaffald

Her kan du læse om, hvordan din virksomhed håndterer farligt affald og klinisk risikoaffald.
Opdateret 31.01.2021

Farligt affald

Virksomheder skal bortskaffe deres genanvendelige farlige affald via en transportør eller en indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Genanvendeligt farligt affald skal afleveres på et modtageanlæg, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Sonfor-Kemi varetager Sønderborg Kommunes indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Virksomheder, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, skal tilmelde sig ordningen hos Sønderborg Forsyning på virk.dk eller søge om fritagelse efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 13 via virk.dk.

Virksomheder, der kun har mindre mængder farligt affald, kan med fordel aflevere det til genbrugspladsen eller tilmelde sig Sonfor-Kemis Serviceordning og få hentet 100 eller 300 kg farligt affald i løbet af året.

Husk at opbevare farligt affald forsvarligt og efter reglerne i kommunens forskrift. Læs kommunens forskrift for opbevaring af farligt affald.

Klinisk risikoaffald

Ordningerne omfatter klinisk risikoaffald fra alle, der ved deres virke frembringer klinisk risikoaffald i Sønderborg Kommune, herunder husdyrbrug, dyrehospitaler og sundhedssektoren. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, akupunktører, tatovører med flere.

Mindre mængder klinisk risikoaffald skal afleveres til apoteket minimum én gang om året. Det kan også afhentets i Sonfor-Kemis serviceordning.

Hvis du er storproducent af klinisk risikoaffald, skal du aflevere til et anlæg, som kommunen anviser til.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere