logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.
Opdateret 12.06.2022

På vores digitale kort kan du se, hvor der er forurenet jord i Sønderborg Kommune - det gælder områdeklassificering og kortlagte arealer.​

Anmeld flytning af forurenet jord via jordweb.dkSelvbetjeningslink knap

Skal jeg anmelde flytning af jord?

Når du bortskaffer eller flytter jord i forbindelse med fx byggeri, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune, afdeling Erhverv og Affald.

Du kan anmelde online via www.jordweb.dk. En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Hvad er taksterne for anmeldelse af jordflytning?
Type Takst
Anmeldelser uden analysekrav 187,50 kr.
Jord fra områdeklassificerede arealer vedlagt analyseresultater 375,00 kr.
Jord til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg 375,00 kr.
Jord fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan 1.875,00 kr.
Rykker om ekstra oplysninger 375,00 kr.
Rykker for data til lukning af sager 375,00 kr.
Samlet anmeldelse efter § 8 750,00 kr./t
Sagsbehandling i specielle sager efter medgået tid 750,00 kr./t
Må jeg bygge på en grund, som er forurenet?

Læs mere om jordforurening her

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte afdeling Erhverv og Affald.