logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Genanvendeligt

Mest muligt erhvervsaffald skal til genbrug eller genanvendelse.
Opdateret 27.04.2020

Alle virksomheder, herunder offentlige og private institutioner, i Sønderborg Kommune har pligt til at kildesortere deres affald jf. den gældende affaldsbekendtgørelse.

Virksomheder skal benytte en registreret indsamler eller et modtageanlæg jf. Miljøstyrelsens affaldsregister. 

Virksomheder, som ligger i ejendomme med både husstande og virksomheder, kan benytte den kommunale genbrugsordning. Virksomheden kan få en 660 liters beholder til pap, papir og folie samt en 360 liters beholder til metal, glas og hård plast. Beholderne tømmes hver fjortende dag. Se Sønderborg Forsynings prisliste.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere