logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bliv leverandør til Sønderborg Kommune

Læs mere om udbud, håndværker- og rådgiverlisten og hvordan du bliver leverandør til kommunen.
Opdateret 20.10.2021

Se alle aktuelle udbud i Sønderborg Kommune via ETHICS. På ETHICS har du som leverandør også mulighed for at følge udbuddet, kommunikere med kommunen som ordregiver og afgive tilbud. 

Du kan også skrive dig op på Håndværkerlisten og Rådgiverlisten for at få mulighed for at byde på kommunens projekter.

Klik her og se videoer og få gode råd om, hvordan udbud i det offentlige gribes an

Hvor kan jeg se kommende udbud hos Sønderborg Kommune?

Sønderborg Kommune udarbejder årligt en udbudsplan for, hvilke udbud, der skal gennemføres. 

Se Udbudsplan 2021

Kan jeg blive leverandør af mad og vareudbringning til hjemmeplejen?

I Sønderborg Kommune tilbydes borgere praktisk og personlig hjælp, hvis de ikke selv kan udføre opgaver såsom rengøring, tøjvask, afhentning af varer, madservice m.m.

Derfor kan borgere vælge mellem to eller flere leverandører til disse opgaver eller modtage et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som borgeren kan bruge til at indgå en aftale med en leverandør, som borgeren selv vælger. Leverandøren skal have et CVR-nummer, og leverandøren skal leve op til de samme kvalitetskrav som kommunens leverandør.

Madservice

Borgere, som ønsker en anden leverandør af madservice end kommunens leverandør kan vælge at få udstedt et fritvalgsbevis.

Hvis du bringer mad ud til borgeren, så betaler Sønderborg Kommune for en ugentlig udbringning.

Hvis prisen på hovedret, biret og en ugentlig udbringning er højere end fritvalgsbevisets værdi, så afregner Sønderborg Kommune dig for merprisen og afregner efterfølgende borgerens egenbetaling og en eventuel merpris direkte med borger. Der er således kun penge mellem dig og borger i de tilfælde, hvor borger ønsker at tilkøbe øvrige ydelser/varer hos dig end hovedret, biret og ugentlig udbringning.

Leverandøren skal selv løse eventuelle problemstillinger omkring fx bestilling, afbestilling, levering af madservice, betaling for tilkøb og lignende i samarbejde med borger. Leverandøren skal desuden kontakte visitationsafdelingen, hvis borger har vanskeligt ved at administrere fritvalgsbeviset eller hvis der sker ændringer i borgerens aktuelle situation og/eller behov.

Virksomheden skal derudover sende en elektronisk faktura til Sønderborg Kommune hver måned.

Vareudbringning

Borgere, der ikke selv er i stand til at handle dagligvarer, kan få bevilget hjælp til indkøb.

Det er muligt at søge om at blive godkendt som leverandør af betalt vareudbringning, hvor Sønderborg Kommune har indgået kontrakt med et antal fritvalgsleverandører. 

Interesserede leverandører kan søge om godkendelse fire gange årligt. Ansøgningsfrist er den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Interesserede leverandører søger om godkendelse ved at sende anmodningsblanket til Job og Velfærd. Inden der indgås kontrakt, skal leverandøren sende en kopi af Erhvervsstyrelsens serviceattest til kommunen.  

Fritvalgsbevisets værdi, 2020

Almindelig hovedret, uden udbringning 55,21 kr. pr. måltid, inkl. moms
Diæt hovedret, uden udbringning 69,01 kr. pr. måltid, inkl. moms
Almindelig biret, uden udbringning 14,92 kr. pr. måltid, inkl. moms
Diæt biret, uden udbringning 18,65 kr. pr. måltid, inkl. moms
Udbringning pr. uge 43,65 kr., inkl. moms
Vareudbringning pr. gang 75,00 kr., eksl. moms
Hvordan vælger Sønderborg Kommune leverandører til et udbud?

Udbud i Sønderborg Kommune skal understøtte:

effektivitet i form af fordelagtige priser, høj kvalitet og stor leveringssikkerhed bæredygtighed, hvilket gøres ved at foretage indkøb med mindst mulig miljøbelastning. Desuden understøttes social bæredygtighed ved anvendelse af sociale klausuler. at lokale erhvervsdrivende kan indgå i konkurrencen om at blive leverandør til kommunen

Læs mere i Sønderborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik

Alle udbud offentliggøres via www.udbud.dk.

Hvordan tilmelder jeg min virksomhed til Håndværker- og Rådgiverlisten?

Tilmeld din virksomhed til listen her. Du kan altid afmelde dig igen ved at sende en mail til mcfo@sonderborg.dk.

Er Sønderborg Kommune med i nogle indkøbsfællesskaber?

Sønderborg Kommune er med i to offentlige indkøbsfællesskaber:

De to fællesskaber giver kommunen mulighed for at tilslutte sig en bred vifte af indkøbsaftaler på de områder, hvor det kan give værdi.